Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Kontrowersyjna ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności

marnotrawienie żywności ustawa

Sejm przegłosował ustawę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności. Sklepy o powierzchni powyżej 250 m kw. będą zmuszone do nieodpłatnego przekazania niesprzedanych produktów na cele społeczne. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę.

Zgodnie z nowymi przepisami, sklepy o powierzchni powyżej 250 m kw., których przychody ze sprzedaży jedzenia stanowią co najmniej połowę zysków, będą zobowiązane przekazać organizacjom pozarządowym żywność, której nie udało się im sprzedać, a która wciąż nadaje się do spożycia. Niezastosowanie się do tego przepisu będzie skutkować karą w wysokości 10 gr za 1 kg zmarnowanych artykułów spożywczych.

Ponadto, ustawa wymusza na przedsiębiorcach zawarcie umowy z organizacjami pozarządowymi w celu unormowania sposobów i terminów przekazywania żywności pomiędzy oboma podmiotami. Brak podpisania takiej umowy ma skutkować karą w wysokości 5 tys. złotych, która będzie mogła być ponawiana.

Rząd znalazł sposób na przeciwdziałanie zatorom płatniczym?

zator płatniczy

Władze szukają sposobu na nieterminowe płatności. Już 1 stycznia 2020 r. może wejść w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Kluczową zmianą ma być skrócenie terminów płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami lub innymi podmiotami objętymi zakresem działania ustawy. Spółki publiczne będą musiały uregulować swoje należności w 30 dni, ale np. instytucje lecznicze – w 60 dni. Kiedy wierzycielem będą mikro, małe lub średnie firmy, a dłużnikiem większy klient, maksymalny termin wyniesie również 60 dni. Oprócz tego, wzrosną odsetki za brak płatności.

Mało tego, w przypadku zbyt dużych opóźnień w płatnościach, do akcji może wkroczyć UOKiK. Zawiadomienie o braku zapłat w terminie będzie mogła złożyć do UOKiK każda ze stron danej umowy czy transakcji. Postępowanie będzie musiało się zakończyć w ciągu pięciu miesięcy. W jego trakcie urząd będzie kontrolował płatności z dwóch lat poprzedzających wszczęcie postępowania. Kara będzie obliczana według odpowiedniego wzoru z zastosowaniem stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Oprócz tego, UOKiK będzie mógł przeprowadzić kontrole u przedsiębiorcy i żądać przekazania koniecznych informacji i dokumentów.

Niepłacenie abonamentu RTV może mieć poważne skutki

abonament rtv

Wezwania do zapłaty abonamentu RTV należy traktować jak najbardziej poważnie. Uważaj – za niezapłacenie raty urzędnicy mogą zająć Twoje wynagrodzenie.

Ten obowiązek dotyczy wnoszenia opłat za korzystanie z radia i telewizora. Poczta Polska prowadzi proces windykacji i wysyła liczne wezwania do zapłaty, w przypadku ich ignorowania, kwota może po jakimś czasie zostać wyegzekwowana w inny sposób.

Naczelnik Urzędu Skarbowego może pobrać opłatę abonamentową bezpośrednio z naszego wynagrodzenia w wyniku postępowania egzekucyjnego, zupełnie jak w przypadku sądowych nakazów zapłaty. W przypadku gdy urząd zajmie część wynagrodzenia dłużnika, musi o tym poinformować pracodawcę i to właśnie pracodawca musi przekazać kwotę odpowiedniemu organowi.

Abonamentu nie muszą płacić osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, osoby niewidome i niesłyszące a także osoby, które mają stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy.

Należność można rozłożyć na raty lub też przedłużyć termin płatności. Oprócz tego istnieje możliwość umorzenia należności, ale wyłącznie w przypadku szczególnych względów społecznych lub przypadków losowych. Taki wniosek można złożyć mailowo lub drogą pocztową.

Abonament można zapłacić we wszystkich placówkach Poczty Polskiej lub za pośrednictwem strony internetowej.

Nowy system autoryzacji w bankach

autoryzacja bank

Banki zwiększą bezpieczeństwo logowania do swoich serwisów internetowych. Będzie wymagane tzw. silne uwierzytelnienie klienta.

Silne uwierzytelnienie klienta oznacza, że bank będzie prosił nie tylko o login i hasło użytkownika, ale także o wpisanie hasła jednorazowego z SMS lub potwierdzenia logowania za pomocą mobilnej autoryzacji. Jako pierwszy zmiany zapowiedział mBank, podobne rozwiązania będą musiały wprowadzić także inne banki. Logowanie ma wymagać podania dwóch z trzech poniższych danych:
– znanych klientowi – numeru klienta, hasła lub numeru PESEL,
– związanych z posiadaniem przedmiotu – danych z telefonu komórkowego bądź tokena,
– związanych z identyfikacją osoby – czegoś, czym jesteśmy – np. odcisk palca.

Do tej pory banki przestrzegały przed podawaniem takich danych ze względu na częste oszustwa phishingowe. Teraz użytkownicy będą musieli przyzwyczaić się do nowych zasad podawania hasła jednorazowego w trakcie logowania.

W związku z dyrektywą unijną PSD2, listy haseł jednorazowych, np. kody z kart, jakie stosuje PKO BP, stracą ważność 14 września 2019 r. Od tej daty nie będzie można na ich podstawie dokonywać transakcji, ani zalogować się do systemu. Użytkownicy będą musieli wprowadzać wyłącznie hasła jednorazowe wysyłane w SMS-ach lub autoryzować się mobilnie.

źródło: Bankier.pl

Podatek PIT zmniejszony do 17%?

podatek pit

PiS zapowiada obniżenie podatku PIT (dochodowego od osób fizycznych) dla wszystkich Polaków do 17 proc. Oprócz tego w dalszym ciągu trwają prace nad wprowadzeniem zerowego PIT dla osób do 26. roku życia.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został przedłożony przez ministra finansów. Zgodnie z nowymi przepisami, 18-proc. PIT ma zostać obniżony o 1%. Oprócz tego, 18-proc. PIT zostanie zlikwidowany dla pracowników do 26. roku życia. Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy wynoszących łącznie mniej, niż 85 528 zł.

Premier Mateusz Morawiecki uważa, że nowe przepisy otwierają znacznie szersze perspektywy dla młodych. Jak stwierdził, przez ostatnie lata “państwo zbyt dużo wymagało od młodych, a zbyt mało im pomagało”. “Chcemy to zmienić” – oświadczył szef rządu.

Składki ZUS znów w górę

składki zus

W 2020 r. czeka nas podwyżka składek ZUS. Znane są już nowe wysokości kwot, jakie zobowiązani będą płacić przedsiębiorcy w 2020 roku.

O zmianie wysokości składek decyduje wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na przyszły rok, oszacowana przez ministerstwo finansów. Podstawą tego wymiaru jest 60% przewidywanego wynagrodzenia. Przewidywane przeciętne wynagrodzenie wzrosło z 4765 zł w roku 2019 do aż 5227 zł w roku 2020. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3136,20 zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020:

Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
Pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą łącznie 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019, co oznacza wzrost o 9,7% w stosunku do br.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wciąż nie jest znana wysokość składki zdrowotnej, której wartość zostanie opublikowana w styczniu przyszłego roku.

Zerowy PIT dla młodych już od sierpnia?

zerowy pit

Jak poinformował w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, we wtorek rząd przyjmie ustawę o zerowym PIT dla młodych.

Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy będący maksymalnie w wieku 26 lat i zarabiający poniżej 85,5 tys. zł rocznie, będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych. To zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia 2019 r., a jej przepisy będą mieć zastosowanie w przypadku przychodów uzyskanych od tej daty. W związku z tym, limit zarobków w 2019 r. uzyskanych od tej daty wyniesie 35 636,67 zł. Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (a w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia to jeden z pomysłów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS. Przewiduje się w niej wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, “trzynastkę” dla emerytów, obniżenie z 18 do 17 proc. stawki PIT i obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Adidas w tarapatach – trzy paski to nie znak towarowy

adidas znak

Trzy paski nie tylko dla Adidasa. Sąd Unii Europejskiej unieważnił unijny znak towarowy niemieckiej spółki.

Adidas w 2014 r. zarejestrował poprzez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) trzy paski jako unijny znak towarowy dla odzieży, obuwia i nakryć głowy. Ów znak składa się z trzech równoległych pasków w jednakowej odległości od siebie, o tej samej szerokości, nałożonych na produkt i skierowanych w dowolnym kierunku: pionowo, poziomo lub ukośnie.

W 2016 r. zaczęły się problemy Adidasa. Wówczas belgijskie przedsiębiorstwo Shoe Branding Europe BVBA złożyło wniosek o unieważnienie unijnego znaku towarowego niemieckiej spółki. EUIPO przychylił się do tego wniosku, stwierdzając, że trzy paski nie są wystarczająco wyróżniające się, by zarejestrować znak towarowy. Adidas zaskarżył tę decyzję, jednak nie przyniosła ona zamierzonego skutku. Sąd Unii Europejskiej uznał, że trzy paski są zwykłym znakiem graficznym, a nie znakiem tworzącym wzór.

Adidas nadal może wnieść odwołanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wyrok Sądu Unii Europejskiej, sygn. T-307/17

Facebook zawiesza współpracę z Huawei

huawei

Kłopotów Huaweia ciąg dalszy. Po Google’u współpracę z chińskim koncernem zawiesił kolejny gigant – Facebook.

Problemy firmy zaczęły się od wpisania jej na tzw. „czarną listę” przez prezydenta USA, Donalda Trumpa. Teraz spółka Marka Zuckerberga zerwała współpracę z koncernem i wycofała pozwolenie na preinstalację swoich aplikacji na ich telefonach – Facebooka, WhatAppa i Instagrama. Nie muszą jednak martwić się ci, którzy już są w posiadaniu telefonu Huawei, bowiem nadal będą mogli korzystać z aplikacji Facebooka czy WhatAppa, a także korzystać z aktualizacji. Zakaz dotyczy nowo wyprodukowanych smartfonów i tych, które w przyszłości zejdą z taśmy.

Na korzystanie ze sklepu Google Play, Huawei otrzymał licencję czasową. Gdy licencja wygaśnie, posiadacze smartfonów chińskiego koncernu stracą do niego dostęp.

Facebook i Huawei jeszcze nie odniosły się do tej sprawy.

Rzeszowski ksiądz skazany za molestowanie dzieci

ksiądz molestowanie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał księdza Pawła T. na półtora roku więzienia za Rzeszowie za przestępstwa seksualne wobec dzieci, które były pod jego opieką w trakcie rekolekcji. Wyrok jest prawomocny.

Oprócz kary pozbawienia wolności, sąd nałożył na duchownego zakaz wszelkiej działalności związanej z wychowywaniem i edukacją małoletnich oraz opieką nad małoletnimi, a także zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich i opieką nad małoletnimi na okres 15 lat.

Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Sąd Okręgowy uznał, że duchowny dopuścił się trzech zabronionych czynów w krótkim odstępie czasu i wymierzył mu za to jedną karę. Ofiary księdza były w wieku około gimnazjalnym. Dzieci poskarżyły się rodzicom, że duchowny zakrada się w nocy do ich pokojów i dotyka ich miejsc intymnych.

Wobec ks. Pawła T. toczy się jeszcze jeden proces w Sanoku. Duchowny jest w nim oskarżony o molestowanie seksualne młodego mężczyzny. Grozi mu za to do 8 lat pozbawienia wolności.

PiS walczy o nauczycieli

nauczyciele

PiS wraca do sprawy nauczycieli. Posłowie partii rządzącej przygotowali projekt ustawy, w ramach którego m.in. podniesione ma zostać średnie wynagrodzenie nauczycieli.

Zmiany, które mają zostać wprowadzone do Karty nauczyciela, obejmują także wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Wcześniej rząd proponował podwyżkę wynagrodzenia o 15 proc., skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Strona rządowa podpisała wówczas porozumienie w tej sprawie z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuciły propozycję rządową.

Projekt zmian w Karcie nauczyciela złożono miesiąc po ogólnopolskim strajku nauczycieli. Pedagodzy strajkowali w kwietniu, domagając się podwyżki wynagrodzeń.

Chcesz wizę? Pokaż swoje konto na Facebooku!

wiza usa

Ubiegający się o wizy do USA będą musieli podać swoje adresy e-mailowe, numery telefonów i… nazwy kont z mediów społecznościowych, np. z Facebooka czy Twittera.

To efekt zmian w formularzach wizowych. Osoby starające się o wyjazd do Stanów Zjednoczonych będą musiały podać nazwy kont, adresy e-mailowe i numery telefonów z ostatnich pięciu lat. Oprócz tego do formularza należy również wpisać wszystkie zagraniczne podróże z ostatnich pięciu lat.

Polska jest jedną z jedynie pięciu nacji Unii Europejskiej, której obywatele muszą ubiegać się o wizę, by wyjechać do USA.

RODO i jego absurd w polskich szkołach

rodo

RODO wprowadziło sporo zamieszania do polskiego prawa. Jednym z największych absurdów okazuje się obowiązek drukowania informacji o RODO załączanych do wniosków o przyjęcie do szkół w wielu miejscach w Polsce. Jak się okazuje, w całym kraju oznacza to setki tysięcy kartek drukowanych niepotrzebnie.

Wg Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie ma wymogu przechowywania informacji związanych z RODO, jeśli dane dokumenty są podpisane własnoręcznie. Zdaniem UODO tzw. zasada rozliczalności nie musi oznaczać tworzenia i gromadzenia niepotrzebnej dokumentacji. Nie zawsze konieczne jest np. zbieranie zgód czy oświadczeń w formie papierowych, podpisanych własnoręcznie dokumentów.

W skali warszawskiej 46 tys. uczniów wydrukowało w tej sytuacji 140 tys. kartek o samym RODO (trzy strony na siedem stron wniosku o przyjęcie do szkoły). UODO uznało to za niepotrzebne gromadzenie makulatury.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Likwidacja OFE. Co wybrać – IKE czy ZUS?

ike ofe

To koniec OFE – środki z kont zostaną przeniesione na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Będzie się to jednak wiązać z 15-proc. opłatą. Nie trzeba będzie jej wnosić, jeśli członek OFE zdecyduje się na przekazanie środków do ZUS.

Ustawa przewiduje znaczące zmiany w emeryturach. Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO).

Przeniesienie środków z OFE do IKE wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia 15-procentowej opłaty przekształceniowej, która ma zastąpić podatek dochodowy pobierany od emerytur wypłacanych z FUS. Jej wysokość to 15 proc. przenoszonych środków rozłożone na dwa lata.

Ponadto, środkami FRD zarządzał będzie od tej pory Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

źródło: Business Insider

Ile będą zarabiać europarlamentarzyści?

zarobki europarlament

Parlament Europejski to głos ludów Europy. Ile będą zarabiać nasi przedstawiciele w europarlamencie?

Wszyscy posłowie do PE otrzymują takie samo wynagrodzenie, które wynosi 8 757,70 euro miesięcznie. Po potrąceniu podatku unijnego i składki ubezpieczeniowej posłom zostaje 6 824,85 euro. Ponadto państwa członkowskie mogą same obłożyć to wynagrodzenie podatkami.

Do wynagrodzenia posłowie mogą doliczyć zwroty kosztów związane z wykonywaniem swoich obowiązków podczas trwania kadencji. Zwrot kosztów ogólnych pokrywa koszty poniesione w państwie, z którego został wybrany poseł, zalicza się do nich np. koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne czy zakup sprzętu komputerowego. W 2019 roku zwrot ten wynosi 4 513 euro.

Oprócz tego posłowie mogą liczyć na zwroty kosztów podróży do miejsc, w których odbywają się posiedzenia PE. Wyrównanie obowiązuje maksymalnie do wysokości ceny biletu lotniczego klasy biznes lub ceny biletu kolejowego pierwszej klasy. W przypadku podróży samochodem ustalona jest stała ryczałtowa kwota 0,53 euro za 1 km (do najwyżej 1000 km). Zwroty dotyczą też np. opłat na autostradach. Zwracane są też inne koszty podróży, takie jak zakwaterowanie. Mogą one wynieść maksymalnie 4 454 euro miesięcznie.

Do wynagrodzenia należy doliczyć dietę – PE wypłaca 320 euro diety zryczałtowanej w celu pokrycia ogółu pozostałych kosztów ponoszonych przez posłów w okresach działalności parlamentarnej, jednak by ją otrzymać, muszą podpisać oficjalną listę obecności. Jeśli poseł nie weźmie udziału w ponad połowie głosowań imiennych, nawet jeśli jest obecny – dieta zmniejszana jest o połowę.

Przejście na emeryturę w przypadku europosłów jest możliwe po ukończeniu 63. roku życia. Świadczenie wynosi 3,5 proc. wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, jednak nie może wynosić więcej niż 70 proc. uposażenia.