Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Nowe stawki VAT od kwietnia – co drożej, co taniej?

stawki vat

Od kwietnia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki VAT. Niektóre produkty zostaną obłożone wyższym podatkiem, niektóre – niższym.

Nowe stawki opierać się będą na nomenklaturze scalonej, co będzie mieć na celu zapobieżenie sytuacji, w której podobne do siebie towary obciążone będą innym podatkiem. Oprócz tego wprowadzona zostanie tzw. Wiążąca Informacja Stawkowa, dzięki której przedsiębiorcy zyskają większą pewność, co do stosowania konkretnych stawek VAT.

Dziennik Gazeta Prawna prezentuje przykładowe produkty, w przypadku których VAT ulegnie obniżeniu:

• zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna – z 8 proc. na 5 proc.

• owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy: pistacjowe, migdały, kokosowe – z 8 proc. na 5 proc.

• książki – niezależnie od nośnika – 5 proc.

• artykuły higieniczne takie jak pod podpaski czy tampony higieniczne – z 8 proc. na 5 proc.

• musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek – z 23 proc. na 8 proc.

• gazety, dzienniki i czasopisma drukowane oraz te w formie elektronicznej – 8 proc. VAT. Natomiast czasopisma regionalne i lokalne, które wydawane są w innych formach niż elektroniczna – 5 proc.

• pieczywo oraz ciastka niezależnie od ich rodzaju – 5 proc.

Podwyższeniu natomiast ulegną stawki na:

• owoce morza oraz przetwory z nich, a także kawior oraz namiastki kawioru oraz posiłki, w których występują niniejsze produkty – z 5 proc. na 23 proc.

• lód – używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – z 8 proc na 23 proc.

• czasopisma specjalistyczne – z 5 proc na 8 proc.

• przyprawy nieprzetworzone takie jak kmin, szafran, kurkuma, gałka muszkatołowa – z 5 proc. na 8 proc.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Postrzeganie windykacji zmienia się na lepsze

windykacja

73% Polaków, którzy mieli dotychczas kontakt z firmą windykacyjną przyznają, że był on zdecydowanie dobry, dobry lub neutralny. To pokazuje, że w dzisiejszych podstawą profesjonalnej windykacji jest dialog i obustronne negocjacje.

Choć windykacja często jest postrzegana, zwłaszcza przez dłużników, w negatywnym świetle, to trzeba zwrócić uwagę na jej pozytywny wpływ dla finansów wielu przedsiębiorców i nie tylko. Bo jak inaczej zadbać o płynność finansową, niż poprzez motywowanie do płatności?

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zapytała Polaków m.in. o ich dotychczasowe doświadczenia związane z windykacją i firmami, które reprezentują ten sektor gospodarki. Spośród 48,7 proc. respondentów, którzy mieli kontakt z firmą windykacyjną ponad 5 proc. oceniło go zdecydowanie dobrze, 21,5 proc. raczej dobrze, a 45,8 proc. neutralnie. To dowodzi, że dłużnicy, mimo wstydliwego faktu posiadania zadłużenia, coraz bardziej rozumieją mechanizmy rządzące współczesną gospodarką i konieczność terminowych płatności.

Więcej przeczytasz na: http://biznestuba.pl/featured/postrzeganie-windykacji-zmienia-sie-2/P

Śmierć w trakcie seksu w delegacji służbowej daje prawo do odszkodowania

śmierć seks delegacja

Atak serca w trakcie seksu podczas delegacji służbowej, prowadzący do śmierci, to wypadek w pracy, za który należy się odszkodowanie – orzekł francuski sąd.

Francuski inżynier ds. bezpieczeństwa, pracownik firmy budowlanej TSO, Xavier X. był żonaty, ale w delegacji służbowej pozwolił sobie na „skok w bok”. W czasie kopulacji mężczyzna zmarł na zawał. Ubezpieczyciel dowiódł, że śmierć była efektem wypadku w pracy i nakazał pracodawcy wypłatę odszkodowania rodzinie zmarłego.

Sąd w Paryżu uznał, że nie ma znaczenia, czy wypadek podczas podróży służbowej ma miejsce w pracy, czy w czasie przeznaczonym na odpoczynek, chyba że pracodawca udowodni, że pracownik “przerwał misję” z powodów osobistych. Oprócz tego, zgodnie z francuskim prawodawstwem pracownik w delegacji ma prawo do ochrony swoich praw socjalnych przez cały czas trwania podróży służbowej, także podczas wykonywania normalnych czynności życiowych. “Seks to taki sam akt życiowy jak wzięcie prysznica czy zjedzenie posiłku” – stwierdził sąd.

Czego nie może zająć komornik?

czego nie może zająć komornik

LISTA RZECZY, KTÓRYCH NIE MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK:

1. Poszczególnych wpływów na rachunek bankowy

Komornik nie zajmie:

– alimentów,
– świadczeń wypłacanych na rodzinę (np.: 500+), dodatków rodzinne, porodowych, dla sierot,
– zasiłków dla opiekunów,
– świadczeń uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej,
– świadczeń wychowawczych i integracyjnych.

2. Poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku rolniczego

Jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, to komornik nie może zająć z jego majątku:

• jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego,
• jednej krowy lub w przypadku jej braku – jednej jałówki lub cieliczki,
• jednego tryka, maciory (lochy)
• 20 sztuk drobiu,
• podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,
• urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
• zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,
• zwierząt gospodarskich w ciąży,
• potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia,
• zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,
• paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,
• opału (żeby starczyło na 6 miesięcy),
• nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),
• stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,
• stada kur niosek,
• zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt.

3. Konkretnych rzeczy wskazanych w artykule 829 kodeksu postępowania cywilnego. Są to:

• przedmioty urządzenia domowego, które są niezbędne do życia dla dłużnika i domowników, w szczególności komornik nie może zająć: lodówki, pralki, odkurzacza, piekarnika/kuchenki mikrofalowej/płyty grzewczej, łóżek, stołu, krzeseł i źródeł oświetlenia w liczbie koniecznej dla mieszkańców gospodarstwa domowego (wyjątkiem jest posiadanie przedmiotu o istotnej funkcji, ale znacznie wyższej wartości niż przeciętnie, np.: bardzo drogiej zabytkowej lampy),
• pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,
• ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,
• zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca;
• jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów,
• narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),
• u dłużnika, który pobiera periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty,
• u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
• przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,
• produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,
• przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu.

Mąż ”rozpuszcza” pieniądze? Przejmij jego pensję!

pensja męża

W przypadku, gdy jeden z małżonków rozmyślnie wydaje pieniądze na rozrywkę, zaniedbując dom, drugi może przejąć jego pensję.

Gazeta Wyborcza opisała przypadek kobiety, która od pół roku otrzymuje wynagrodzenie męża na swoje konto bankowe. To pokłosie tego, że mąż wydawał pieniądze głównie na alkohol, na utrzymanie rodziny przeznaczając niewielką część wypłaty.

Powołując się na kodeks rodzinny i opiekuńczy, który zakłada, że “małżonkowie zobowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”, można dokonać zmiany rachunku bankowego do wypłaty na drugiego z małżonków. W tym celu należy udowodnić, że małżonek “nie przyczynia się – w całości lub w stopniu niewystarczającym – do zaspokajania potrzeb rodziny”, a także że między małżonkami występuje “wspólne pożycie”.

Nowa ustawa śmieciowa. Segregujesz śmieci, zapłacisz mniej

ustawa śmieciowa

Dziś weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Od tej pory zróżnicowane będą stawki opłat za odpady posegregowane i niesegregowane.

Ci, którzy segregują śmieci, zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwa razy mniej niż ci, którzy tego nie robią. Osoby niesegregujące śmieci będą zobowiązane uiścić opłatę zgodnie z „widełkami” – nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Ministerstwo Środowiska wskazywało wcześniej, że zwiększona stawka może dotyczyć ponad sześciu milionów Polaków.

Opłaty będą niższe dla tych, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Takie przypadki będą jednak podlegać kontroli samorządów. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

upadłość konsumencka

Osoby nadmiernie zadłużone, np. z powodu wysokich rat kredytów mieszkaniowych, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie ich bankructwa.

Nie każdy ma możliwość umorzenia długów. Nie mogą na nią liczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby, które w momencie zaciągania kolejnego kredytu były już niewypłacalne. Kluczowe jest jednak, by niewypłacalność powstała w wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności, np. nagłej choroby jego czy członka rodziny.

Co zrobić, by ogłosić upadłość konsumencką? Pierwszy krok to złożenie w sądzie rejonowym wniosku o ogłoszenie upadłości. W dalszej kolejności wierzyciele zgłaszają przysługujące im należności, a potem dochodzi do spieniężenia całego majątku upadłego. Następnie sporządza się plan podziału odpowiednich kwot między wierzycieli. Plan ten określa jaka część długów zostanie umorzona oraz w jakim czasie i w jakim zakresie upadły będzie spłacał pozostałe długi.

Należy zaznaczyć, że upadłość konsumencka nie chroni przed utratą mieszkania czy domu, w którym dłużnik mieszka wraz z rodziną.

Zmiany w podatkach dla firm

podatki dla firm

1 września weszły w życie nowe przepisy podatkowe dla firm działających w Polsce. Przewidują m.in. ograniczenie zwolnień z VAT w handlu internetowym.

Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. Nowe przepisy ograniczają możliwość korzystania ze zwolnienia VAT. Obejmą firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD, a także podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów.

Oprócz tego utworzona ma zostać tzw. biała lista, czyli baza podatników VAT. Jej celem ma być ułatwienie weryfikacji kontrahentów, co zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Znajdą się w niej informacje dot. podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Baza będzie zawierać numery ich rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Ważną kwestią jest, że nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przelewów przekraczających kwotę 15 tys. zł na rachunki inne niż wskazane w wykazie. Oprócz tego, nabywca zostanie objęty tzw. solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na daną transakcję.

Nowe przepisy zawierają też nową definicję pierwszego zasiedlenia. Od 1 września może do niego dojść nie tylko na skutek oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia użytkowania ich na potrzeby własne.

źródło: Business Insider

Główne zmiany podatkowe przełomu 2019 i 2020 r.

zmiany podatkowe

Przełom 2019 i 2020 r. niesie ze sobą dużo zmian podatkowych. Gdzie stracimy, a gdzie zaoszczędzimy? Szczególnie z nowymi przepisami podatkowymi powinni zapoznać się przedsiębiorcy.

Najważniejsze modyfikacje obejmą: NIP na paragonie fiskalnym przy okazji wystawiania faktur, obniżka stawki PIT z 18 do 17 proc., obowiązkowy split payment, indywidualny rachunek podatkowy, matryca stawek VAT i zerowy PIT dla młodych.

Już od początku września nowe obowiązki podatkowe zostaną nałożone na sprzedawców. Sprzedawca, w przypadku, gdy nabywca zażąda faktury VAT, będzie musiał umieścić jego NIP na paragonie. Za niezastosowanie się do tego przepisu, organ podatkowy będzie mógł ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Kolejną zmianą proponowaną przez władze jest obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17%, co ma nastąpić 1 stycznia 2020 r. Drugi próg podatkowy wyniesie wówczas 18% -, a trzeci – 32%. Oprócz tego, od 1 września 2019 r. wejdzie w życie system podzielonej płatności (split payment). W związku z tym na fakturach trzeba będzie umieszczać adnotację o podzielonej płatności, tj. „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji będzie skutkował sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Taka sama sankcja ma być przewidziana dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w split payment, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

PiS z nowym pomysłem na emerytury

emerytura obywatelska

Emerytura obywatelska – oto nowy pomysł PiS-u. Celem – powstrzymanie biedy wśród starszych osób.

Statystyki są zatrważające – na dziś w Polsce ok. 250 tys. osób dostaje emerytury w wysokości od kilku groszy do kilku złotych. PiS szuka recepty na ten problem, a rozwiązaniem ma być skorzystanie z pomysłu ZUS-u i jego “emerytury z pięciu źródeł”. Kluczowy ma być pierwszy filar, zakładający zapewnienie minimalnej emerytury obywatelskiej przez państwo. Jej wysokość wyniesie 1,1 tys. zł brutto.

Kolejne filary to: emerytura związana z pracą (składałoby się na nią 10 lub 5 proc. pensji), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz – jak to określa ZUS – “zabezpieczenie oparte na silnej rodzinie lub innych indywidualnych formach oszczędzania”.

Co grozi za posiadanie narkotyków?

co grozi za posiadanie narkotyków

Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków jest przestępstwem o małej wadze, w związku z czym grożą za nie mniejsze sankcje.

W przypadku posiadania posiadania niewielkiej ilości narkotyków, nie większej niż np. kilka gram marihuany, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku. Sądy zwykle orzekają jednak karę ograniczenia wolności w postaci kilku miesięcy wykonywania pracy społecznej albo karę kilku miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby od 2 do 5 lat. Jeżeli osoba posiada przy sobie znaczne ilości narkotyków, wówczas kara pozbawienia wolności wyniesie od 6 miesięcy do 8 lat.

W przypadku posiadania niewielkiej ilości narkotyków, istnieje również szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego, którego warunkiem jest niekaralność oskarżonego za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Sprawca musi również wówczas zapewnić, że będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni już przestępstwa, a także przyznać się do winy.

Durczok nie trafi do aresztu, ale grozi mu 12 lat więzienia

kamil durczok

Decyzją piotrkowskiego sądu, Kamil Durczok nie trafi do aresztu. Dziennikarz przeprosił za ostatnie wydarzenia.

W miniony piątek Kamil Durczok spowodował wypadek na drodze krajowej nr 1 pod Piotrkowem Trybunalskim 51-letni Kamil Durczok spowodował kolizję. Miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dziennikarz został zatrzymany. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim postawiła mu dwa zarzuty. Pierwszy – spowodowanie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Drugi – kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co można trafić do więzienia na okres maksymalnie dwóch lat. Śledczy skierowali także wniosek o areszt dla Durczoka, ale sąd się do niego nie przychylił. Oprócz tego, Kamil Durczok musi wpłacić 15 tys. zł poręczenia majątkowego, na co ma siedem dni.

Po wyjściu z sali sądowej dziennikarz oznajmił, że przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i w krótkim oświadczeniu przeprosił rodzinę i najbliższych. Ponadto poprosił, by w mediach nie posługiwać się jego inicjałami, a pełnymi imieniem i nazwiskiem.

Dziennikarz został objęty dozorem policji. Łącznie grozi mu 12 lat więzienia.

Kontrowersyjna ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności

marnotrawienie żywności ustawa

Sejm przegłosował ustawę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności. Sklepy o powierzchni powyżej 250 m kw. będą zmuszone do nieodpłatnego przekazania niesprzedanych produktów na cele społeczne. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę.

Zgodnie z nowymi przepisami, sklepy o powierzchni powyżej 250 m kw., których przychody ze sprzedaży jedzenia stanowią co najmniej połowę zysków, będą zobowiązane przekazać organizacjom pozarządowym żywność, której nie udało się im sprzedać, a która wciąż nadaje się do spożycia. Niezastosowanie się do tego przepisu będzie skutkować karą w wysokości 10 gr za 1 kg zmarnowanych artykułów spożywczych.

Ponadto, ustawa wymusza na przedsiębiorcach zawarcie umowy z organizacjami pozarządowymi w celu unormowania sposobów i terminów przekazywania żywności pomiędzy oboma podmiotami. Brak podpisania takiej umowy ma skutkować karą w wysokości 5 tys. złotych, która będzie mogła być ponawiana.

Rząd znalazł sposób na przeciwdziałanie zatorom płatniczym?

zator płatniczy

Władze szukają sposobu na nieterminowe płatności. Już 1 stycznia 2020 r. może wejść w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Kluczową zmianą ma być skrócenie terminów płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami lub innymi podmiotami objętymi zakresem działania ustawy. Spółki publiczne będą musiały uregulować swoje należności w 30 dni, ale np. instytucje lecznicze – w 60 dni. Kiedy wierzycielem będą mikro, małe lub średnie firmy, a dłużnikiem większy klient, maksymalny termin wyniesie również 60 dni. Oprócz tego, wzrosną odsetki za brak płatności.

Mało tego, w przypadku zbyt dużych opóźnień w płatnościach, do akcji może wkroczyć UOKiK. Zawiadomienie o braku zapłat w terminie będzie mogła złożyć do UOKiK każda ze stron danej umowy czy transakcji. Postępowanie będzie musiało się zakończyć w ciągu pięciu miesięcy. W jego trakcie urząd będzie kontrolował płatności z dwóch lat poprzedzających wszczęcie postępowania. Kara będzie obliczana według odpowiedniego wzoru z zastosowaniem stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Oprócz tego, UOKiK będzie mógł przeprowadzić kontrole u przedsiębiorcy i żądać przekazania koniecznych informacji i dokumentów.

Niepłacenie abonamentu RTV może mieć poważne skutki

abonament rtv

Wezwania do zapłaty abonamentu RTV należy traktować jak najbardziej poważnie. Uważaj – za niezapłacenie raty urzędnicy mogą zająć Twoje wynagrodzenie.

Ten obowiązek dotyczy wnoszenia opłat za korzystanie z radia i telewizora. Poczta Polska prowadzi proces windykacji i wysyła liczne wezwania do zapłaty, w przypadku ich ignorowania, kwota może po jakimś czasie zostać wyegzekwowana w inny sposób.

Naczelnik Urzędu Skarbowego może pobrać opłatę abonamentową bezpośrednio z naszego wynagrodzenia w wyniku postępowania egzekucyjnego, zupełnie jak w przypadku sądowych nakazów zapłaty. W przypadku gdy urząd zajmie część wynagrodzenia dłużnika, musi o tym poinformować pracodawcę i to właśnie pracodawca musi przekazać kwotę odpowiedniemu organowi.

Abonamentu nie muszą płacić osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, osoby niewidome i niesłyszące a także osoby, które mają stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy.

Należność można rozłożyć na raty lub też przedłużyć termin płatności. Oprócz tego istnieje możliwość umorzenia należności, ale wyłącznie w przypadku szczególnych względów społecznych lub przypadków losowych. Taki wniosek można złożyć mailowo lub drogą pocztową.

Abonament można zapłacić we wszystkich placówkach Poczty Polskiej lub za pośrednictwem strony internetowej.