Ważna zmiana w Polskim Ładzie. Uwaga przedsiębiorcy!

polski ład

Polski Ład. Wiceminister finansów Artur Soboń zapowiedział dwie poprawki w Polskim Ładzie, dotyczące składki zdrowotnej. Dochód do składki zdrowotnej ma być tożsamy z dochodem opodatkowanym PIT i nie obejmie większości przychodów zwolnionych.

Polski Ład spotyka się z coraz większym oburzeniem przedsiębiorców. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach zaproponowała poprawki. Dotyczą one zasad ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej, m.in. uwzględniają tzw. różnice remanentowe.

„Postulat przedsiębiorców w Polskim Ładzie spełniony! Dochód do składki zdrowotnej będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT, czyli będzie obliczony z uwzględnieniem różnic remanentowych i nie obejmie większości przychodów zwolnionych z PIT. Zmiana przyjęta dziś w Sejmie ” – napisał w środę na Twitterze Artur Soboń.

Głównym założeniem jest uwzględnienie różnić remanentowych przy ustalaniu dochodu dla celów składki zdrowotnej. Oprócz tego odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r. nie zostaną wliczone do dochodu do obliczenia składki.

Polski Ład. Kolejną istotną zmianą ma być kwestia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt zakłada, że dla osób prowadzących działalność pozarolniczą tę podstawę stanowić będzie dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Poprawkami zajmie się teraz Sejm.

Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych – kiedy przysługuje?

Polski Ład. Jakie zmiany czekają pracowników?

Kancelaria prawna Warszawa >>>