Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Bez dowodu rejestracyjnego i OC od października

Od 1 października nie będzie trzeba wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia posiadania polisy OC samochodu. To efekt zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Od początku przyszłego miesiąca, policja ma sprawdzać potrzebne dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Do tej pory kierowca, który nie posiadał przy sobie wymaganych dokumentów, podlegał karze […]

Czytaj dalej »

Rozwód a separacja

Różnice między rozwodem a separacją zna pewnie każdy z nas, często jednak mamy wątpliwości, które z tych rozwiązań będzie dla nas lepsze. Separacja prawna ma pozwolić małżonkom odpocząć od siebie, uchyla wspólnotę małżeńską, natomiast rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu, […]

Czytaj dalej »

Uszkodzenie ciała w prawie karnym

Uszkodzenie ciała to okoliczność, która może nastąpić w wyniku różnych zdarzeń, a także w różnym stopniu, w związku z czym została uregulowana w kilku artykułach kodeksu karnego. Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub […]

Czytaj dalej »

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Jaka jest odpowiedzialność, gdy w pracy zostaje nam powierzone mienie? Z chwilą podpisania przez pracownika oświadczenia o przejęciu materialnej odpowiedzialności za powierzoną rzecz, staje się on zobowiązany do sprawowania pieczy nad powierzonym mieniem. Od tej pory odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Wobec powierzonej rzeczy powinno się dochować najwyższej staranności, w […]

Czytaj dalej »

Już wkrótce będą zwroty za opóźnienie pociągu?

Komisja transportu w europarlamencie rozpatruje propozycję zwrotu kosztów biletu w przypadku, gdy przyjazd pociągu opóźni się o co najmniej dwie godziny. Zwroty miałyby też dotyczyć sytuacji, w których osoby w wyniku opóźnienia nie zdążyły na przesiadkę. Kolejarze nie mogliby się tłumaczyć wówczas szczególnymi okolicznościami, takimi jak np. klęski żywiołowe. W myśl nowych zasad, w przypadku […]

Czytaj dalej »

Jak się ustala wysokość alimentów?

Wysokość alimentów często zależna jest od wielu czynników. Nie da się jej samodzielnie obliczyć, ustala ją sąd. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko wtedy, gdy nie jest ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. Ich wysokość zależy wyłącznie od sądu. Art. 135. § 1 Kodeksu rodzinnego i […]

Czytaj dalej »

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń

Kradzież stanie się przestępstwem już od progu 500 zł – to efekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń, którą 13 września przyjął Sejm. Za zmianą głosowało 395 posłów, przeciw było trzech, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu. Obecnie kradzież staje się przestępstwem, jeśli wartość szkody wyniesie jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę – obecnie jest to 525 zł. […]

Czytaj dalej »

Jak sporządzić testament?

Testament to rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jak go sporządzić? Na początku należy zaznaczyć, że za życia autora testamentu nikt nie może zgłaszać roszczeń w związku z rozporządzeniami zawartymi w testamencie. Testament można w każdej chwili zmienić lub unieważnić. Wiążący jest ten testament, który został sporządzony jako ostatni. Testament jest ważny, jeśli spełni zapisane […]

Czytaj dalej »