Nowelizacja Kodeksu wykroczeń

kodeks wykroczeń

Kradzież stanie się przestępstwem już od progu 500 zł – to efekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń, którą 13 września przyjął Sejm. Za zmianą głosowało 395 posłów, przeciw było trzech, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu.

Obecnie kradzież staje się przestępstwem, jeśli wartość szkody wyniesie jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę – obecnie jest to 525 zł. Dodano także modyfikację Kodeksu karnego, zgodnie z którą „odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo”.

Zmianie ulegnie też termin na opłacenie mandatu, który ma wzrosnąć z siedmiu do 14 dni. Zaostrzono również kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, za co może grozić kara grzywny do 1 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Grzywna wyniesie maksymalnie 5000 złotych.

Jak sporządzić testament?