Windykacja online

windykacja online

Windykacja online – zgłoś sprawę do windykacji poprzez poniższy formularz i uzyskaj bezpłatną wycenę naszych usług. TUTAJ zapoznasz się z naszą ofertą.

  Imię i nazwisko / Firma (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Kwota do odzyskania (wymagane)

  Do sprawy posiadam:
  umowęfakturę podpisanąfakturę niepodpisaną

  Liczba dni po terminie płatności (wymagane):

  Opis sprawy / Uwagi:

  Dokumenty do sprawy (potwierdzenie roszczenia):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez KPD Wiejak i Wspólnicy Sp.J. z siedzibą przy ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa. Ponadto oświadczam, iż posiadam informacje o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182, poz. 1662).
  Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1422).

  * - pole wymagane

  Administratorem danych osobowych jest KPD Wiejak i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Warszawie: ul. Puławska 538 (,,Administrator''):
  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania.
  2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia procesów IT.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu udzielania odpowiedzi na przesyłane zapytania;
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.