Windykacja terenowa

Windykacja terenowa

 

Głównym obszarem naszej działalności jest kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami masowymi. Przede wszystkim naszą kluczową usługą jest windykacja terenowa, ponieważ pozwala nam wywierać na dłużników bezpośredni wpływ w terenie. Dzięki profesjonalnej kadrze oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym gwarantujemy skuteczność i satysfakcję naszych klientów.

Windykacja terenowa – klucz

Kluczowa dla uzyskania spłaty zadłużenia i zdobycia informacji o dłużniku jest inspekcja terenowa, ponieważ to skuteczny sposób motywacji do zapłaty, a także sprawdzenia stanu majątkowego. Dzięki rozbudowanemu departamentowi windykacji terenowej, możemy sprawnie i szybko docierać do dłużników w całej Polsce. Ponadto, posiadamy zezwolenie na wykonywanie czynności detektywistycznych. Dzięki nim jesteśmy w stanie prowadzić skuteczny skip tracing oraz indywidualne sprawy o wysokim stopniu trudności.

Negocjuj z nami warunki współpracy

 

Główną zaletą naszej firmy jest działanie profesjonalne i w oparciu o najwyższe standardy. Dzięki temu współpraca z KPD gwarantuje poufność, ochronę danych i skuteczne działanie zgodne z prawem oraz etyką.

 • Etap polubowny windykacji
 • Windykacja terenowa
 • Etap sądowy i egzekucyjny
 • Zakup wierzytelności

windykacja terenowa

Etap windykacji polubownej w naszej kancelarii nie generuje żadnych początkowych kosztów, ponieważ bazujemy na wynagrodzeniu success fee. Dzięki temu jesteśmy uzależnieni wyłącznie od naszej skuteczności.

Monitoring należności

Oferujemy szereg działań monitorujących dłużników oraz wpływ należności, w tym m.in. windykację terenową. Ich zakres ustalany jest indywidualnie z klientem, w związku z czym możemy w pełni zoptymalizować proces i dobrać odpowiednich narzędzi. Dzięki temu możemy działać skutecznie przy najmniejszych kosztach.

 • ustalenia danych teleadresowych
 • skip tracing
 • realizacja połączeń wychodzących i przychodzących
 • zawieranie porozumień w zakresie spłaty
 • wysyłka pism i wezwań, wiadomości tekstowych i głosowych
 • wyjaśnienia spraw spornych
 • zamieszczanie danych w rejestrach dłużników

Dochodzenie należności w terenie

Nasza firma specjalizuje się w windykacji terenowej, w związku z czym posiadamy odpowiednie narzędzia do jej realizacji. Ponadto dysponujemy rozbudowaną strukturą negocjatorów w całej Polsce. Dzięki niej jesteśmy w stanie obsługiwać duże liczby spraw w terenie.

Główne usługi realizowane w terenie:

 • motywowanie dłużników
 • weryfikacja sytuacji majątkowej
 • ustalenie wpłat
 • zawieranie porozumień
 • wywiad środowiskowy
 • weryfikacja przedmiotów zabezpieczeń
 • odbiór i zabezpieczenie pojazdów oraz maszyn
 • transport pojazdów i maszyn
 • obsługa spraw zabezpieczonych nieruchomością
 • pełen zakres usług detektywistycznych
Windykacja sądowa i egzekucyjna

Etap sądowy

Gdy etap polubowny okaże się nieskuteczny,  windykacja terenowa nie przyniesie efektu, kierujemy sprawę na drogę sądową. Zapewniamy realizację wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do skierowania pozwu oraz wszczęcia procesu. Oprócz tego, każdy nasz klient może liczyć na reprezentację procesową. W efekcie, jeśli zapadnie korzystny dla nas wyrok, uzyskujemy nakaz zapłaty oraz tytuł wykonawczy.

Nadzór nad procesem

Nasz pełnomocnik nadzoruje cały przebieg procesu sądowego. Dzięki temu klient na bieżąco jest informowany o postępach w sprawie oraz o jej rozstrzygnięciu. Zanim jednak sprawa wkroczy na drogę sądową, podejmujemy próby kontaktu z dłużnikiem w celu zawarcia satysfakcjonującego porozumienia. Windykacja terenowa również jest wówczas przydatna, ponieważ pomaga w kwestiach weryfikacji dłużnika.

Etap egzekucyjny

Naszą dużą zaletą jest to, że współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju, dzięki czemu mamy mniejsze stawki. Nasze główne czynności podejmowane na tym etapie to przygotowywanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz składanie dokumentów do dedykowanych kancelarii komorniczych. Nadzorujemy prawidłowy przebieg procesu egzekucji, także wspierając go windykacją terenową. Wzmacniamy działania komornika informacjami ustalonymi w trakcie prowadzonych czynności. Detektywi dostarczają wielu informacji istotnych dla prowadzonych postępowań.

Obsługujemy sprawy o wysokim stopniu trudności, również po bezskutecznej egzekucji.

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • profesjonalizm i doświadczenie
 • indywidualne procesy oraz podejście do powierzonych zleceń
 • stałe monitorowanie oraz raportowanie podejmowanych działań
 • wieloletnie doświadczenie naszych negocjatorów terenowych
 • realizacja spraw przez licencjonowanych detektywów
 • doradztwo i pomoc wyspecjalizowanych Prawników
 • długoletnie doświadczenie w obsłudze wierzytelności masowych
 • windykacja terenowa na obszarze krajów Unii Europejskiej
 • posiadamy strukturę terenową na obszarze całego kraju

Efektywnie obsługujemy sprawy o wysokim stopniu trudności:

 • po bezskutecznej egzekucji komorniczej
 • dłużników przebywających na terenie krajów Unii Europejskiej
 • obsługiwane w innych firmach z branży bez zadowalających efektów
Zakup wierzytelności

KPD prowadzi działalność w zakresie kupna wierzytelności różnego pochodzenia w drodze cesji. Kupujemy zarówno całe pakiety, jak i pojedyncze sprawy. Należności osób fizycznych oraz firm.

Warunki transakcji zakupu wierzytelności negocjowane są indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu

  Formularz kontaktowy

  * - pole wymagane

  Administratorem danych osobowych jest KPD Wiejak i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Warszawie: ul. Puławska 538 (,,Administrator''): 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania. 2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia procesów IT. 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu udzielania odpowiedzi na przesyłane zapytania; 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.