Aktualności

Aktualności prawne i biznesowe

Komu przysługuje pełnomocnik z urzędu?

Darmowy adwokat lub radca prawny przysługuje osobie, która została zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części. Również osoba, która nie została zwolniona, może domagać się ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, jeżeli wykaże, że nie posiada wystarczających środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wymogi Wniosek o ustanowienie pełnomocnika powinien zostać zgłoszony w […]

Czytaj dalej »