Rozwód a separacja

rozwód a separacja

Różnice między rozwodem a separacją zna pewnie każdy z nas, często jednak mamy wątpliwości, które z tych rozwiązań będzie dla nas lepsze. Separacja prawna ma pozwolić małżonkom odpocząć od siebie, uchyla wspólnotę małżeńską, natomiast rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków.

Zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu, pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. W przypadku separacji sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jeżeli wskutek rozstania się małżonków miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci, albo jeżeli z innych względów orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, sąd nie orzeknie ani separacji, ani rozwodu. Ponadto po orzeczeniu separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie. Zasadniczą różnicą między separacją a rozwodem jest także to, że po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć ponownie małżeństwo, a po separacji nie ma takiej możliwości.

Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji zobowiązani są do wzajemnej pomocy. W przypadku separacji mogą zostać ustalone te same kwestie, co przy rozwodzie, tj. alimenty, kwestie opieki nad dzieckiem, sprawy majątkowe itd.

Odpowiedzialność za powierzone mienie