Bez dowodu rejestracyjnego i OC od października

dowód rejestracyjny

Od 1 października nie będzie trzeba wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia posiadania polisy OC samochodu. To efekt zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Od początku przyszłego miesiąca, policja ma sprawdzać potrzebne dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Do tej pory kierowca, który nie posiadał przy sobie wymaganych dokumentów, podlegał karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Dowód rejestracyjny pojazdu trzeba będzie mieć przy sobie w przypadku wizyty w stacji kontroli pojazdów, ponieważ wymagana jest pieczątka potwierdzająca przejście badania. Jest to niezbędne podczas kontroli poza granicami kraju.

Zmianie ulegnie również proces zatrzymywania i zwrotu dokumentu. Do tej pory był zatrzymywany fizycznie. Od 1 października w sytuacjach, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma pokwitowanie.

Rozwód a separacja