Jak sporządzić testament?

testament

Testament to rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jak go sporządzić?

Na początku należy zaznaczyć, że za życia autora testamentu nikt nie może zgłaszać roszczeń w związku z rozporządzeniami zawartymi w testamencie. Testament można w każdej chwili zmienić lub unieważnić. Wiążący jest ten testament, który został sporządzony jako ostatni.

Testament jest ważny, jeśli spełni zapisane w kodeksie cywilnym warunki. Osoba spisująca testament musi posiadać tzw. zdolność do testowania. Testament musi być zgodny z ustawą i zasadami współżycia społecznego. Musi też zostać sporządzony w formie pisemnej lub notarialnej. W testamencie należy wymienić osoby, które będą dziedziczyć konkretne i w jakiej części. Nie można w nim zapisać rzeczy, które nie należą do spadkodawcy lub pochodzą z kradzieży. Ponadto należy pamiętać, ze testament jest czynnością czysto osobistą i sporządzony musi być również wyłącznie osobiście. Ponadto testament trzeba sporządzić w sposób celowy i świadomy. Jeśli wystąpią wady oświadczenia woli, dokument będzie nieważny.

Nie będzie zmian ws. nadgodzin