Zakaz sprzedaży państwowej ziemi. Prezydent podpisał nowelizację

zakaz sprzedaży państwowej ziemi

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, w ramach której zakaz sprzedaży państwowej ziemi zostaje przedłużony o pięć lat. Finalnie będzie obowiązywał do 30 kwietnia 2026 roku.

Zakaz sprzedaży państwowej ziemi. Ustawa zakazująca sprzedaży państwowej ziemi weszła w życie 14 kwietnia 2016 r. Przepisy ograniczające tę możliwość były odpowiedzią na liczne protesty rolników. Domagali się oni zaprzestania sprzedaży ziemi rolnej zasobu Skarbu Państwa na cele niekoniecznie związane z produkcją rolną. Zakaz ma objąć również sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tych reguł, które wymienia ustawa. Wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, złożony do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, musi wskazywać, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają sprzedaż tych nieruchomości. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Ustawa wchodzi w życie 30 kwietnia 2021 r.

Warto przypomnieć, że od momentu wprowadzenia nowych zasad – tj. od 2016 r. – podstawowym sposobem zagospodarowania państwowej ziemi stała się dzierżawa. W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się jeszcze ponad 1,3 mln ha, z czego 1 mln ha jest dzierżawie.

Kiedy będzie można chodzić bez maseczek na zewnątrz?

Prawo nieruchomości Warszawa >>>