Społeczne Agencje Najmu. Nowelizacja podpisana przez prezydenta

społeczne agencje najmu

Społeczne Agencje Najmu tuż tuż. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, która zakłada wsparcie budownictwa mieszkaniowego i rynku najmu.

Społeczne Agencje Najmu to wprowadzenie swoistego modelu pośrednictwa na rynku nieruchomości. Ma wspomóc zwłaszcza te osoby, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Z jednej strony pozwoli to gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie. Z drugiej przewiduje zwolnienia podatkowe dla właścicieli nieruchomości z tytułu umowy z SAN. A dzięki temu społeczne agencje najmu będą mogły wydzierżawiać mieszkania poniżej stawek rynkowych. Mają one być wynajmowane przede wszystkim osobom o słabej lub średniej sytuacji majątkowej.

„Celem ustawy jest pomoc wynajmującym w łagodzeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19. Doprowadziła ona do nadpodaży mieszkań na wynajem, powodując zahamowanie dotychczas prężnie rozwijającego się rynku najmu” – czytamy na stronie Prezydent.pl.

Społeczne Agencje Najmu będą mogły działać w formie:

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, w których gmina lub gminy dysponują udziałem większościowym,
  • fundacji,
  • stowarzyszeń,
  • spółdzielni socjalnych.

Podmioty uprawnione do prowadzenia takiej działalności zostały wskazane w ustawie. Są to spółki gminne, stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne.

Ustawa przewiduje szereg zwolnień w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT z tytułu usług w zakresie dzierżawy nieruchomości na rzecz SAN. Ponadto najemcy SAN będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start realizowanego w oparciu o przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podatek katastralny – czym jest i ile wyniesie? >>>

Prawo nieruchomości Warszawa >>>