Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

spis powszechny

Dziś o północy rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Uczestnictwo w spisie jest obowiązkowe. Można to zrobić przez internet.

Udział w spisie jest obowiązkowy zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się raz na 10 lat. Wziąć udział w spisie muszą „osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania”. Podlegają mu także „mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami”.

Na stronie spis.gov.pl dostępne są formularze w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim, które umożliwiają łatwe dokonanie wpisu. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, urzędy mają obowiązek udostępnić stanowiska do samospisu internetowego, z których takie osoby mogą skorzystać.

Informacje zbierane w spisie obejmują: charakterystykę demograficzną, aktywność ekonomiczną, poziom wykształcenia, migracje, charakterystykę etniczno-kulturowa czy zasoby mieszkaniowe. W formularzu nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego. Poza tym trzeba podać oczywiście wszelkie podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko czy PESEL.

Niespodziewany zapis w nowym rozporządzeniu o obostrzeniach >>>

Więcej aktualności >>>