Rząd chce uszczelnić zakaz handlu w niedziele

zakaz handlu w niedziele

Posłowie PiS złożyli projekt ustawy, której celem jest uszczelnienie zakazu handlu w niedzielę. Aktualnie niektóre sieci handlowe wykorzystują luki w prawie, pozwalające na otwarcie sklepów mimo zakazu.

Grupa posłów partii rządzącej złożyła w piątek projekt ustawy, który ma na celu wyeliminowanie możliwości handlu w niedzielę przez placówki pocztowe. Proponowana zmiana polega na przesądzeniu, iż „z wyłączenia spod zakazu handlu mogą korzystać placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, a nie – jak to wynika z obecnie obowiązującej ustawy – wszystkie placówki pocztowe. Takie doprecyzowanie przepisu jest konieczne i oczekiwane społecznie ze względu na praktykę stosowania tego przepisu w obecnym jego brzmieniu” – napisano w uzasadnieniu.

Zakaz handlu w niedziele. Kilka tygodni temu Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie konstytucyjności zakazu handlu w niedziele. Uznał, że są legalne i zgodne z Konstytucją. Pamiętamy jednak, że po wejściu w życie ustawy w 2018 r. pojawił się proceder omijania zakazu przez powoływanie się przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe (początkowo głównie sklepy ogólnospożywcze należące do jednej z sieci franczyzowych) na wyłączenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy, tj. posiadanie statusu placówki pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Zakaz handlu w niedziele. Po czasie tę lukę zaczęły wykorzystywać kolejne sieci handlowe, ale też mali i drobni przedsiębiorcy. W efekcie mimo zakazu w niedziele wiele sklepów było otwartych. Teraz PiS chce uszczelnić zakaz, aby nie łamano zasady uczciwej konkurencji.

TVN24 wciąż bez koncesji >>>

Kancelaria prawna Warszawa >>>