TVN24 wciąż bez koncesji na kolejne lata. RPO interweniuje w KRRiT

koncesja tvn

W dalszym ciągu TVN24 nie otrzymała decyzji od KRRiT w sprawie przedłużenia koncesji satelitarnej. W tej sprawie zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, składając zapytanie do przewodniczącego KRRiT o przyczyny tak długiej zwłoki w odpowiedzi.

Koncesja TVN. Reforma PiS

Sporo mówi się ostatnio o planowanej reformie PiS. Koncesję mają otrzymywać wyłącznie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, osoby prawne lub osobowe spółki handlowe, które mają siedzibę na terytorium RP. Oprócz tego nieustannie pojawiają się informacje o fuzji spółek Warner Media i Discovery (właściciel TVN-u). Jednocześnie wg ekspertów nie ma wątpliwości, że TVN spełni nowe warunki. Jako koncesjonariusz jest firmą polską, a jego właściciel to spółka holenderska, zlokalizowana w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Licencja na TVN24 – jak i wiele innych kanałów nadawcy – należy do polskiej spółki TVN. Ta jest własnością Polish Television Holding, zarejestrowanego w Holandii (należy do amerykańskiego koncernu Discovery).

Jednym z warunków rekoncesji jest również złożenie odpowiedniego wniosku przez nadawcę. Jeśli nadawca posiada już koncesję, nie później jednak niż rok przed upływem terminu ważności poprzedniej koncesji. TVN spełnił ten warunek.

Wyjaśnienia KRRiT

Koncesja TVN. KRRiT wyjaśnia, że postępowanie koncesyjne przeprowadza na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805, „ustawa”). Przedmiotem analizy KRRiT jest to, czy struktura własnościowa spółki TVN S.A. jest zgodna z art. 35 ustawy i spełnia wyjątek przewidziany w art. 35 ust. 3. Spółka TVN S.A. jest bowiem spółką zależną od spółki holenderskiej (podmiotu z Europejskiego Obszaru Gospodarczego), która to spółka holenderska jest jednocześnie zależna od podmiotu spoza EOG (spółki amerykańskiej).

Pamiętajmy też, że KRRiT aktualnie pracuje nad opinią dot. nowelizacji art. 35 ustawy. Nowy kształt tego artykułu przyjętych przepisów może mieć wpływ na przedmiotowe postępowania.

Koncesja TVN. Obecna 10-letnia koncesja satelitarna dla TVN24 wygaśnie 26 września 2021 r. Wniosek o jej przedłużenie czeka na rozpatrzenie od lutego 2020 r.

RPO przypomina również, że obecnie KRRiT uczestniczy także w opiniowaniu procesu legislacyjnego zmierzającego do znowelizowania art. 35 ustawy (wspomniano wcześniej). Kształt przyjętych przepisów może mieć wpływ na przedmiotowe postępowania. Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Nowe przepisy w ruchu drogowym. Wysokie mandaty i potężne grzywny

Prawo nieruchomości Warszawa