Nowe przepisy w ruchu drogowym. Wysokie mandaty i potężne grzywny

nowe przepisy w ruchu drogowym

Nowe przepisy w ruchu drogowym, w tym mandat nawet do 5 tys. zł za przekroczenie prędkości o 30 km/h. Rząd szykuje spore zmiany w walce z piratami drogowymi.

Wieści w sprawie nowych przepisów w ruchu drogowym przekazało Centrum Informacyjne. Wśród najważniejszych zmian wskazano wyższe kary pieniężne za wykroczenia. Rząd proponuje również zmianę systemu dotyczącego punktów karnych. Te miałyby być kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie po roku.

Maksymalna wysokość grzywny wzrośnie z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych oraz do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym. Wysokość mandatu wzrośnie do nawet 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o ponad 30 km/h. W przypadku recydywy, dolna granica takiego mandatu wyniesie 3 tys. zł.  Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych. Obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10.

Ważnym elementem zmian ma być bat na pijanych kierowców. Będą oni musieli m.in. z własnej kieszeni wypłacać rentę poszkodowanym w spowodowanym przez nich wypadku. Przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

W przypadku, gdy pojazdem kieruje osoba nieuprawniona, pojazd może zostać niedopuszczony do ruchu na okres trzech miesięcy. Za takie przewinienie przewidziano również karę grzywny w wysokości 10 tys. zł. Ważna zmiana ma dotyczyć także punktów karnych – te mają się kasować dopiero po dwóch latach, a nie po roku, tak jak jest aktualnie.

Istotną propozycją rządu jest także uzależnienie wysokości składki OC od liczby punktów karnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe będą mieć dostęp do danych z CEPiK, co pozwoli na dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Tylko dwa tygodnie na zgłoszenie wymiany pieca w domu. Duże kary

Kancelaria prawna Warszawa >>>