Czy można nie przyjąć spadku?

czy można nie przyjąć spadku?

Spadek po zmarłej rodzinie nie zawsze oznacza przypływ gotówki. W jego skład mogą wejść długi. W takiej sytuacji można nie przyjąć spadku.

Aby odrzucić spadek, należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed notariuszem, w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania spadkobiercy, sądzie spadku lub też w toku rozprawy o stwierdzenie praw do spadku. Kluczowe jest to, aby przedstawić dane dot. spadkodawcy, data i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania, tytuł powołania do spadku (np. testament). Oprócz tego, w oświadczeniu muszą się znaleźć wszystkie osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych, a także wszelkie testamenty. Koszt oświadczenia składanego przed sądem wynosi 50 zł.

Termin złożenia oświadczenia to 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, czyli o śmierci spadkodawcy. Złożenie oświadczenia po upływie tego czasu skutkuje przyjęciem spadku.

Kto może odrzucić spadek? Każdy spadkobierca testamentowy i ustawowy, ale osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnej muszą to robić z udziałem lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego.

Najczęściej do odrzucenia spadku dochodzi:

– przy licznych długach i niewielkiej wartości spadku (gdy nie warto przyjmować spadku z dobrodziejstwem inwentarza);

– gdy chcemy udział spadkowy przekazać innym członkom rodziny (spadkobiercom ustawowym)- bez konieczności przeprowadzania działu spadku.

Więcej aktualności TUTAJ.

Pensja minimalna zostanie podniesiona. Ale w mniejszym stopniu