Zwrot za odwołaną wycieczkę a koronawirus. Prezydent podpisał ustawę

zwrot za odwołaną wycieczkę

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek drugą tarczę antykryzysową dla turystyki. Znalazły się w niej m.in. regulacje dotyczące zwrotów pieniędzy za nieodbyte wycieczki z powodu koronawirusa.

Wprowadzone rozwiązania mają pomóc branży turystycznej przetrwać trudne czasy spowodowane pandemią. Jednym z nich jest Turystyczny Fundusz Zwrotów, z którego środki będą przekazywane na zwroty za odwołane wycieczki. Ponadto otwarty zostaje Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma zabezpieczać biura turystyczne w przyszłości.

Zwrot za odwołaną wycieczkę. Postojowe dla turystyki

Druga tarcza antykryzysowa dla turystyki przewiduje także postojowe i zwolnienie ze składek ZUS dla przewoźników autokarowych, osób prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, gestorów bazy hotelowej czy agentów turystycznych. Nowelizacja nawiązuje do uchwalonej jeszcze w marcu tzw. Tarczy antykryzysowej 1.0. która przewidywała vouchery na wyjazdy klientom, jeżeli ich impreza się nie odbyła w związku z wybuchem epidemii. Drugą opcją był zwrot pieniędzy, ale czas oczekiwania miał wynosić aż do 180 dni.

W celu otrzymania środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów, organizator musi spełnić kilka warunków. Są to: przyjęcie płatności od turystów w formie bezgotówkowej; być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki; złożyć poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty; dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy; złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach. Ponadto organizator musi wykazać dokumenty zawierające dane podróżnych, takie jak imię, nazwisko, PESEL, NIP, datą powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.

Wniosek o zwrot za odwołany lot

Zgodnie z nowymi przepisami turysta chcąc otrzymać rekompensatę za nieodbytą wycieczkę będzie musiał również złożyć odpowiedni wniosek do UFG. We wniosku będzie musiał zawrzeć: swoje imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpienia od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.

W ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku do funduszu, organizator będzie musiał wpłacić 7,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego. Zobowiązany będzie także do uiszczenia kwoty w wysokości 2,5 proc. lub 4,1 proc. łącznej wartości wnioskowanych wypłat. Czas na weryfikację dokumentów wyniesie 30 dni. Po pozytywnej weryfikacji, zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni.

Więcej aktualności TUTAJ.

Zmiany w VAT od 1 października 2020 r. To trzeba wiedzieć