Zwrot podatku w 2020 r. Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2019 r.?

zwrot podatku 2020

Zeznania podatkowe za 2019 r. można składać do 30 kwietnia. Im szybsze złożenie deklaracji, tym szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Co do tego obowiązują jednak daty graniczne.

Rozliczenia papierowe PIT (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) można składać już od 1 stycznia. Rozliczenie przez internet będzie możliwe dopiero od 15 lutego, kiedy to zostanie uruchomiony zostanie system Twój e-PIT. Pamiętajmy, że w zależności od daty złożenia zeznania podatkowego i formy, w jakiej to zrobimy, terminy zwrotu nadpłaty są różne.

Zwrot podatku w 2020 r. – terminy

Kiedy fiskus musi zwrócić podatek:

  • jeśli złożymy PIT (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej) od 1 stycznia do 17 lutego, pieniądze otrzymamy do 1 kwietnia;
  • jeśli złożymy PIT elektronicznie od 17 lutego do 30 kwietnia, pieniądze otrzymamy w ciągu 45 dni od złożenia;
  • jeśli złożymy PIT w formie drukowanej od 17 lutego do 30 kwietnia, pieniądze otrzymamy w ciągu trzech miesięcy od złożenia, czyli do 31 lipca
  • jeśli PIT zostanie zaakceptowany automatycznie przez system Twój e-PIT, pieniądze otrzymamy do 31 lipca (datą rozliczenia będzie bowiem 30 kwietnia).

Kiedy otrzymamy nadpłatę podatku?

Nadpłatę otrzymamy w przypadku, kiedy: zostały pobrane zaliczki wyższe, niż to wynika z obowiązku; zostały pobrane podatki nienależne; podatnik korzysta z ulg, np. na dzieci.

Fiskus zwraca środki za pośrednictwem przelewu (jeśli w formularzu NIP-7, ZAP-3, CEIDG-1 podaliśmy numer konta bankowego) lub gotówką za pośrednictwem Poczty Polskiej. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy nadpłata podatku nie jest wyższa niż 8,70 zł, skarbówka nie zwróci nam tej kwoty. Ta suma zostanie zaliczona na poczet obecnych lub przyszłych zaległości podatkowych.

Więcej przydatnych aktualności znajdziesz W TYM MIEJSCU.

Sądowy nakaz zapłaty – czym jest, jak się odwołać?