Zmiany w VAT od 1 października 2020 r. To trzeba wiedzieć

zmiany w vat od 1 października

Aby uniknąć nieprawidłowości, płatnicy i podatnicy VAT powinni regularnie monitorować zmiany w przepisach. Od 1 października 2020 roku kolejne z nich – m.in. likwidacja dotychczasowych deklaracji.

1 października wejdą w życie zasady, które dotyczą przede wszystkim zasad raportowania rozliczeń VAT. Obejmą one zarówno podmioty posiadające status przedsiębiorców, jak i jednostki sektora finansów publicznych. Uogólniając, dotyczy to wszystkich składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

Jak informuje „Gazeta Prawna”, z dniem 1 października nastąpi likwidacja obecnych deklaracji VAT. Od tej pory wszelkie jednostki sektora finansów będą zobowiązane do przekazywania jednego pliku, w którym zawrą wszystkie rozliczenia VAT – JPK VAT.

JPK VAT zawiera ewidencję i deklarację VAT. Obejmuje zestaw informacji o zakupach i sprzedaży. Trzeba go nadesłać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni – i to nawet w przypadku, gdy dotychczas mieliśmy do czynienia z rozliczeniem kwartalnym.

Za niestosowanie się do przepisów o JPK_VAT grozi kara administracyjna lub odpowiedzialność karno-skarbowa. Jeśli podatnik popełni błąd, zostanie wezwany do korekty w ciągu 14 dni. Gdy błędy nie zostaną poprawione lub podatnik nie prześle przekonujących wyjaśnień co do poprawności wypełnienia pliku, naczelnik może mu wymierzyć w drodze decyzji karę 500 zł za każdy błąd.

Więcej aktualności TUTAJ.

Skuteczna windykacja należności Warszawa