Szybsze decyzje o pozwoleniu na budowę. Idą zmiany w prawie budowlanym

zmiany w prawie budowlanym

19 września 2020 r. wejdą w życie ważne zmiany w prawie budowlanym. Dzięki temu szybciej będą m.in. zapadać decyzje o wydaniu pozwolenia na budowę domu.

Wedle nowych przepisów, projekt budowlany zostanie rozdzielony na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny. Dzięki temu, postępowania mają trwać o wiele krócej. Teraz, do uzyskania pozwolenia, może wystarczyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym. Z kolei projekt techniczny będzie w przypadku wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zmiany w prawie budowlanym dotkną też kwestii odstępstw od przepisów określających warunki techniczne. Do tej pory zgoda była wydawana jeszcze przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Od września procedury przyspieszą, bo będzie to możliwe jeszcze przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę.

Jakie jeszcze zmiany w prawie budowlanym czekają nas we wrześniu? Uproszczone mają zostać kwestie dot. tzw. samowoli budowlanych. Postępowania zostaną rozdzielone w kierunku wszczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez zezwolenia. Dotychczas było to jedno postępowanie. Oprócz tego zmienią się przepisy dot. budowania bez pozwolenia. Nowelizacja uwzględni wszystkie przypadki, w których pozwolenie nie będzie wymagane.

Nowością w zmianach w prawie budowlanym jest między innymi brak obowiązku ubiegania się o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia dla biletomatów, wpłatomatów, paczkomatów, automatów do 3 m włącznie. Oprócz tego od września trzeba będzie uzgadniać projekt instalacji urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Więcej aktualności znajdziesz W TYM MIEJSCU.

Wzrośnie podatek od nieruchomości. Przedstawiamy stawki maksymalne