Zmiany w podatkach dla firm

podatki dla firm

1 września weszły w życie nowe przepisy podatkowe dla firm działających w Polsce. Przewidują m.in. ograniczenie zwolnień z VAT w handlu internetowym.

Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. Nowe przepisy ograniczają możliwość korzystania ze zwolnienia VAT. Obejmą firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD, a także podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów.

Oprócz tego utworzona ma zostać tzw. biała lista, czyli baza podatników VAT. Jej celem ma być ułatwienie weryfikacji kontrahentów, co zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Znajdą się w niej informacje dot. podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Baza będzie zawierać numery ich rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Ważną kwestią jest, że nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przelewów przekraczających kwotę 15 tys. zł na rachunki inne niż wskazane w wykazie. Oprócz tego, nabywca zostanie objęty tzw. solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na daną transakcję.

Nowe przepisy zawierają też nową definicję pierwszego zasiedlenia. Od 1 września może do niego dojść nie tylko na skutek oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia użytkowania ich na potrzeby własne.

źródło: Business Insider

Główne zmiany podatkowe przełomu 2019 i 2020 r.