Zmiany dla pracowników i pracodawców w 2020 r. Dotkną wielu z nas

2020 r. niesie za sobą kilka ważnych zmian dot. pracodawców i pracowników. Oprócz podwyzszenia minimalnego wynagrodzenia o 350 zł, rząd ochrona pracowników w związku z brexitem.

Podniesienie płacy minimalnej

Wraz z 1 stycznia 2020 r., pensja minimalna została podniesiona do kwoty 2600 zł brutto miesięcznie. W związku z tym, do 17 zł wzrasta minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z zapowiedziami PiS pensja minimalna do końca 2020 roku ma wzrosnąć do kwoty 3000 zł brutto, a do końca 2023 roku do kwoty 4000 zł brutto.

Oprócz tego należy pamiętać, że od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyłączone z niego będą, tak samo jak dotychczas:

– dodatek za pracę w nadgodzinach i w nocy,

– należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety,

– nagrody jubileuszowe,

– odprawy przysługujące z przejściem na emeryturę lub rentę

Świadectwo pracy – termin

Ważna zmiana dotyczy także wydania świadectwa pracy. Od września 2019 r. pracodawcy są zobligowani do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym „następuje ustanie stosunku pracy”, pod warunkiem, że nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Dotychczas ta kwestia była niedoprecyzowana, bo według przepisów pracodawca miał zrobić to „niezwłocznie”, ale bez dokładnego terminu wobec dnia ustania pracy. W przypadku niedostosowania się do zasady, pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości 1-30 tysięcy złotych.

Mobbing – nowe zasady

We wrześniu weszły też w życie nowe przepisy dot. mobbingu i równego traktowania w miejscu pracy. Od tej pory można domagać się odszkodowania za mobbing także w czasie trwania stosunku pracy – dotychczas umowa musiała najpierw zostać rozwiązana. Mówiąc wprost, będzie możliwe pozwanie aktualnego pracodawcy.

Ważną zmianą jest też to, że urlop macierzyński lub tacierzyński będzie przysługiwał także babciom, dziadkom, braciom lub siostrom wychowującym dziecko. Dzięki temu, członkowie najbliższej rodziny zyskają uprawnienia związane z urlopami rodzicielskimi.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz TUTAJ.

E-recepta obligatoryjna od 8 stycznia. Co to oznacza?