Zerowy PIT dla młodych już od sierpnia?

zerowy pit

Jak poinformował w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, we wtorek rząd przyjmie ustawę o zerowym PIT dla młodych.

Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy będący maksymalnie w wieku 26 lat i zarabiający poniżej 85,5 tys. zł rocznie, będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych. To zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia 2019 r., a jej przepisy będą mieć zastosowanie w przypadku przychodów uzyskanych od tej daty. W związku z tym, limit zarobków w 2019 r. uzyskanych od tej daty wyniesie 35 636,67 zł. Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (a w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia to jeden z pomysłów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS. Przewiduje się w niej wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, „trzynastkę” dla emerytów, obniżenie z 18 do 17 proc. stawki PIT i obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Adidas w tarapatach – trzy paski to nie znak towarowy