Zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia szkoły

zasiłek opiekuńczy

W przypadku, gdy szkoła jest zamknięta, a nie mamy z kim zostawić dziecka, przysługuje nam nie tylko urlop na żądanie, ale też zasiłek opiekuńczy.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy wraz z oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły należy złożyć swojemu pracodawcy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i wymaga opieki, ale także w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

O zasiłek mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i w przypadku, gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie. Zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

W swoim zakładzie pracy należy złożyć dwa dokumenty: oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Jeśli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Wzór wniosku można znaleźć na stronie ZUS albo w jego placówkach.

Wkrótce zaostrzenie kar za korupcję?