Zasiłek dla bezrobotnych. Masowe zwolnienia w firma

zasiłek dla bezrobotnych

Postulaty tarczy antykryzysowej spotkały się z krytyką wielu przedsiębiorców. Rząd zapowiedział kolejne zmiany w projekcie. Rozważane jest m.in. podniesienie zasiłku dla osób bezrobotnych – poinformował w piątek wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed.

Zasiłek dla bezrobotnych a koronawirus

– Chcielibyśmy, aby zasiłek dla bezrobotnych wzrósł – powiedział wiceminister pracy Stanisław Szwed. Zastrzegł jednak: – Ostatecznych decyzji nie ma, dlatego nie będę mówił, że to jest pewne. Decyzja należeć będzie do rządu. Mowa o kwotach w wysokości 1000-1100 zł.

Obecnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zależna od stażu pracy.  Jeśli ktoś pracuje mniej niż 5 lat, otrzyma 80 proc. zasiłku. W przypadku, gdy ktoś pracował co najmniej 20 lat, dostanie 100 proc. zasiłku, a gdy będzie to ponad 20 lat – zasiłek wyniesie 120 proc. Należy pamiętać, że do czasu pracy wliczają się także okresy: urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2020 r. w okresie pierwszych trzech miesięcy pobierania:

80 proc. zasiłku podstawowego – 603,17 zł (483,49 zł na rękę);

100 proc. zasiłku podstawowego – 741,87 zł (592,52 zł na rękę);

120 proc. zasiłku podstawowego – 880,67 zł (701,65 zł) na rękę).

W okresie kolejnych miesięcy:

80 proc. zasiłku podstawowego – 541,10 zł (483,49 zł na rękę);

100 proc. zasiłku podstawowego – 676,40 zł (592,52 zł na rękę);

120 proc. zasiłku podstawowego – 811,70 zł (701,65 zł na rękę).

Wysokość zasiłku jest waloryzowana raz w roku. Podane kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązują do 31 maja 2020 roku.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

O zasiłek dla bezrobotnych mogą się ubiegać ci, których stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Zasiłek na 12 miesięcy przyznaje się mieszkańcom powiatów, których stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Oprócz tego należy pamiętać, że do dłuższego zasiłku są uprawnieni bezrobotni, którzy mają powyżej 50 lat i posiadają co najmniej 20 letni staż pracy. Z dłuższego okresu skorzystają również osoby, które samotnie wychowują dziecko do lat 15. Do rocznego zasiłku uprawnione są także osoby mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich małżonek jest również bezrobotnym, który utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.

Więcej ważnych bieżących informacji znajdziesz w TYM MIEJSCU.

Głosowanie korespondencyjne – na czym polega? Jak oddać ważny głos?