Zarządzanie majątkiem dziecka

majątek dziecka

Zdarza się, że dziecko z dnia na dzień zaczyna dysponować większym majątkiem, niż jego rodzice. Najczęściej dzieje się tak w drodze dziedziczenia lub nabycia jako darowizny, ale też w przypadku roszczeń odszkodowawczych czy wygranej w grach losowych. Do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości zarząd nad jego majątkiem sprawują rodzice.

Co ciekawe, nie mają oni jednak pełnej swobody dysponowania majątkiem, bowiem ograniczają ich przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zaznacza się, że taki zarząd musi być wykonywany przez rodziców z zachowaniem należytej staranności. Przepisy przewidują też, że dokonanie czynności „przekraczających granice zwykłego zarządu” muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego, natomiast nie istnieje katalog czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zwykły zarząd zalicza się m.in. zaciągnięcie kredytu czy zniesienie współwłasności. Rodzice mogą załatwiać bieżące sprawy związane z używaniem i utrzymaniem rzeczy wchodzących w skład majątku dziecka, ale na ich zbycie czy obciążenie wymagana jest zgoda sądu.

Sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców prawa do zarządu majątkiem dziecka, jeżeli uzna, że jego dobro jest zagrożone w związku z tym zarządem.

Kary za cofanie licznika w aucie