Zakaz handlu w niedziele

1 marca weszło w życie ograniczenie handlu w niedziele. Pierwszym dniem, kiedy sklepy będą zamknięte, jest niedziela 11 marca.

Zgodnie z ustawą, w 2018 r. każdego miesiąca sklepy będą czynne w dwie niedziele. W kolejnym roku natomiast – w jedną, a od 2020 r. handlować będzie można przez siedem niedziel w roku.

Handel będzie ograniczony również w Wigilię oraz sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. W tych dniach zakaz obowiązuje jednak dopiero od godziny 14:00.

Ustawa jest efektem obywatelskiego projektu, który 22 września 2016 r. wpłynął do Sejmu RP. Prace nad nim trwały niemal półtora roku. W ich trakcie wprowadzono istotne zmiany, dotyczące m.in.: etapów wprowadzania liczby niedziel z zakazem handlu, regulacji dotyczących zakazu handlu i pracy w placówkach handlowych w święta, rezygnacji z objęcia przepisami ustawy takich podmiotów jak: centra logistyczne, centra magazynowe, terminale kontenerowe, czy centra dystrybucyjne. Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ustawy będzie pełnić Państwowa Inspekcja Pracy.

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bez uprzedzenia, nie mają też ograniczeń co do dnia i godziny. Jeśli ktoś naruszy przepisy ustawy, będzie podlegać karze grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł. Dodatkowo dodano do Kodeksu Karnego nowy art. 218a, który mówi, że za złośliwe lub uporczywe działania naruszające przepisy ustawy o ograniczeniu o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, grozić będzie grzywna albo kara ograniczenia wolności.

Komu przysługuje pełnomocnik z urzędu?