Zadłużenie – problem nie tylko dłużnika

Niespłacony dług to problem nie tylko dla dłużnika – może bowiem doprowadzić także do zadłużenia wierzyciela.

Statystycznie co czwarta faktura w Polsce jest opłacana nieterminowo. Wiele osób wychodzi z założenia, że sumy ich zobowiązań nie są istotne dla dużych firm. W rzeczywistości ma to druzgocący skutek na funkcjonowanie firm-wierzycieli, naruszona zostaje ich płynność finansowa. Wówczas pojawiają się problemy z regulowaniem własnych zobowiązań, a także konieczność ograniczania nakładów na inwestycje. Każdego miesiąca przedsiębiorcy ponoszą różne koszty, takie jak np. składki na ubezpieczenia społeczne czy pensje dla pracowników, zaś opóźnienia w regulowaniu faktur mogą powodować, że wierzyciel sam stanie się zadłużony.

zadłużenie

Wierzyciele borykający się z brakiem spłaty należności finansowych są w tak samo trudnym położeniu jak zadłużeni. W sytuacji wielu niespłaconych należności można je sprzedać firmie windykacyjnej. Wtedy to ona przejmie prawa i obowiązki pierwotnego wierzyciela, dzięki czemu proces windykacyjny pozostanie po jej stronie. Takie rozwiązanie dla wielu firm jest najlepsze z punktu widzenia kosztów i zasobów, jakie są potrzebne do windykacji długów.

TUTAJ poznasz ofertę naszej firmy w zakresie windykacji należności. Zapraszamy do współpracy!

Wzrośnie wysokość płacy minimalnej