Wyjazd do Wielkiej Brytanii a Brexit. Nowe zasady migracji

wyjazd do wielkiej brytanii a brexit

Wielka Brytania zmieni zasady dot. przyjmowania imigrantów. Rząd przygotował projekt ustawy, która od 1 stycznia 2021 r. wprowadzi tzw. punktowy system imigracyjny.

Jak oświadczył Kevin Foster, wiceminister ds. przyszłych granic i imigracji, Wielka Brytania zrobiła duży krok w kierunku odzyskania kontroli nad swoimi granicami. Rząd brytyjski chce ograniczyć swobodę przemieszczania się migrantów. Nowy system ma zrównać status obywateli Unii Europejskiej i pozostałych państw. Ponadto ma ograniczyć możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nowe zasady będą dotyczyć wyłącznie nowych imigrantów. Ci, którzy już są w Wielkiej Brytanii, mogą w niej zostać na starych zasadach. Muszą jednak złożyć wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej.

Mało tego, od nowego roku wprowadzony zostanie system punktowy. By otrzymać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii, trzeba będzie zdobyć co najmniej 70 punktów. Trudno spodziewać się ułatwień dla pracowników o niskich kwalifikacjach. Wszelkie świadczenia socjalne związane z pracą będą możliwe jedynie wówczas, gdy imigrant uzyska prawo do pobytu na czas nieokreślony, co zwykle następuje po pięciu latach.

Warto zaznaczyć, że obywatele UE, chcąc wyjechać do Wielkiej Brytanii, nie będą musieli ubiegać się o wizę. Dotyczy to jednak pobytu nie dłuższego niż sześć miesięcy. W przypadku, gdy będziemy przewidywać dłuższy pobyt, trzeba będzie złożyć specjalny wniosek.

Więcej aktualności W TYM MIEJSCU.

Ustawa dot. koronawirusa. Sejm chce zapobiec kryzysowi