Współwłasność – jak znieść?

współwłasność

Zanim zdecydujecie się na współwłasność, dwa razy się zastanówcie. Takie rozwiązanie niemal zawsze prowadzi do konfliktu. Wystarczy, że każdy ze współwłaścicieli poróżni się w jednej kwestii, dotyczącej np. zarządzania.

Każdy ze współwłaścicieli ma równe prawo do posiadania i korzystania z rzeczy wspólnej – domu, działki, kamienicy, samochodu itd. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której wspólne korzystanie z rzeczy jest niemożliwe i trzeba dokonać jej podziału. Działkę można podzielić na mniejsze działki, w przypadku domu – opcją jest wyodrębnienie samodzielnych lokali. Muszą na to jednak wyrazić zgodę wszyscy współwłaściciele. W przypadku braku konsensusu, jedyna możliwość to zwrócenie się do sądu cywilnego z wnioskiem o zniesienie współwłasności lub o określenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej. Sąd w takiej sytuacji jest zobowiązany do uwzględnienia w sposób jednakowy i równy interesów wszystkich współwłaścicieli. A to nie jest takie proste.

W ramach współwłasność każdy ze współwłaścicieli może czerpać dochody z tytułu posiadania danej rzeczy, stosunkowo do wielkości swoich udziałów. To samo dotyczy kosztów związanych ze współwłasnością. Oczywiście mogą w różnym stopniu rozdzielić pomiędzy siebie różne obowiązki, musi jednak na to być zgoda wszystkich współwłaścicieli. Brak zgody daje współwłaścicielom prawo zgłoszenia roszczeń wobec pozostałych współwłaścicieli. Współwłaścicielowi, który dokonał nakładów koniecznych na rzecz, należy się zwrot ich części od pozostałych właścicieli.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
• Współwłaściciel, który korzystał z nieruchomości z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli i wbrew nim, musi rozliczyć się z nimi z uzyskanych z tej racji korzyści (uchwała z dn. 10.05.2006 r.),
• Współwłaściciel domu może żądać od drugiego współwłaściciela rozliczenia, stosownie do udziałów, dochodów z nieruchomości współwłasność gdy drugi współwłaściciel zajmuje większą powierzchnię, niż wynikałoby to z jego udziału we współwłasności (uchwała z dn. 23.01.1990 r.),
• Należność z tytułu czynszu jest wspólna dla wszystkich współwłaścicieli i wchodzi do zasobu wspólnych dochodów (uchwała z dn. 10.05.1965 r.).

Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości

Kancelaria prawo nieruchomości

Więcej aktualności >>>