Wkrótce zaostrzenie kar za korupcję?

korupcja

Zanosi się na zaostrzenie kar za łapówkarstwo. Grozić za to przestępstwo będą długie lata więzienia i eliminacja z życia publicznego.

Projekt zmian, który znalazł poparcie wielu posłów, przygotował Kukiz’15. Nowe zasady mają na celu wyeliminowanie z życia publicznego osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Oprócz tego celem jest ograniczenie korupcji w ogóle i większa przejrzystość funkcjonowania partii politycznych.

Skazanie za korupcję ma być od tej pory sankcjonowane zakazem pracy oraz zajmowania funkcji w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych. Oprócz tego, takim osobom odbierze się bierne prawo wyborcze.

Zmiany mają też na celu zwiększenie przejrzystości życia publicznego. Wprowadzone zostaną rejestry umów i rejestry wpłat na partie. Dostępne one będą na stronach internetowych partii. Oprócz tego znalazł się tam zapisek pozbawiający posłów i senatorów możliwości pracowania w spółkach Skarbu Państwa. Obowiązywać on będzie też w okresie 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu parlamentarnego.

Parlament Europejski przegłosował likwidację zmiany czasu