Windykacja – na czym polega etap sądowo-egzekucyjny?

windykacja sądowa

Windykacja sądowo-egzekucyjna to zwykle drugi etap windykacji, kiedy nie mamy możliwości polubownego załatwienia sprawy. Wyrok i nakaz zapłaty to jednak początek długiej i żmudnej drogi do odzyskania należności. Jeśli dłużnik mimo nakazu nie spłaci długu, wówczas wierzyciel będzie zmuszony wszcząć postępowanie egzekucyjne.

W pierwszej kolejności, tuż po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty, kancelaria prawna Warszawa lub wierzyciel musi uzyskać dla niego klauzulę wykonalności. By tak się stało, trzeba do sądu (który wydał orzeczenie) złożyć odpowiedni wniosek. Gdy nakaz zostanie opatrzony klauzulą wykonalności, wówczas wierzyciel lub jego pełnomocnik musi złożyć wniosek egzekucyjny do komornika. Do wniosku należy załączyć oryginał tytułu wykonawczego, wskazanie majątku, z którego powinno być wyegzekwowane roszczenie wierzyciela (np. wynagrodzenie za pracę, emerytura, ruchomości czy też nieruchomości dłużnika). Komornik jest zobowiązany do podjęcia czynności egzekucyjnych najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Windykacja egzekucyjna wiązać się będzie dla wierzyciela z dodatkowymi kosztami, tj. należy uiścić zaliczkę na poczet czynności komornika, koszty ogłoszeń w pismach czy wynagrodzenie dla biegłego wyznaczonego przez komornika (np. w celu oszacowania wartości nieruchomości, która ma zostać zlicytowana). Kwoty te są w dalszej kolejności zwracane wierzycielowi w przypadku skutecznej egzekucji.

Komornik może żądać od wierzyciela wszelkich informacji dot. dłużnika, niezbędnych do egzekucji. Może je też uzyskać od organów administracji publicznej, organów podatkowych, ZUS-u, banków itp. W przypadku, kiedy dłużnik nie spłaci się w całości, komornik może także złożyć do sądu wniosek o wyjawienie majątku.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie windykacji, chętnie pomożemy. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a nasze wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja za skuteczność. To optymalne rozwiązanie, dające nam motywację do działania, a Tobie gwarancję, że Twoje sprawy nie będą leżeć na biurku.

Więcej porad prawnych znajdziesz TUTAJ.

Czy od darowizny należy odprowadzić podatek?