Zwiększony rygor dla dłużników. Od stycznia wchodzi ustawa antyzatorowa

ustawa antyzatorowa

Brak terminowych płatności ma ograniczyć ustawa, która wejdzie w życie w styczniu 2020 roku. Kontrahentów zaczną obowiązywać krótsze terminy płatności, a także grozić im będą kary.

Nowe przepisy mają poprawić płynność finansową firm dzięki większemu rygorowi co do terminowych płatności.  Regulacje mają zdyscyplinować przedsiębiorców i wzmocnić ochronę prawną słabszej strony stosunków gospodarczych tj. najmniejszych przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm.

Wg danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie od 80 do 90 procent przedsiębiorstw w Polsce nie płaci w terminie. Mało tego, strony transakcji nierzadko związane są nawet 180-dniowym terminem płatności. Ustawa ma ukrócić proceder. W przypadku gdy jedną ze stron transakcji będzie podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) termin na zapłatę upłynie po 30 dniach od chwili doręczenia faktury. W tzw. asymetrycznych transakcjach, czyli kiedy wierzycielem jest mikro, mała lub średnia firma, a dłużnikiem duży podmiot – termin zapłaty zostanie skrócony do 60 dni.

Podmioty równorzędne, czyli np. dwie małe lub dwie duże firmy będą mogły ustalić termin płatności na dłuższy niż 60 dni. W takim przypadku nabywca/dłużnik musi dowieść, że przedłużenie tego terminu jest konieczne. Gdy termin płatności zostanie natomiast nadmiernie wydłużony tj. przekroczy 120 dni, wierzyciel będzie miał możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Termin ten liczy się od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi. Mało tego, nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty stanie się czynem nieuczciwej konkurencji.

UOKiK radzi, by przed 1 stycznia 2020 roku uregulować zaległości, bowiem w przyszłym roku urząd będzie mógł nakładać kary finansowe na najbardziej zadłużone firmy. Kary te będą zależeć od wysokości zobowiązania i okresu płatności. Dłużnicy, którzy doznali zatoru płatniczego w wyniku nieterminowych płatności lub ich braku przez innych dłużników, unikną kary.

W ramach nowych przepisów przewidziano także zwiększenie odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe (nie objęły podmiotów z branż leczniczych). Wzrosną one z 9,5 do 11,5 proc.

Chcesz podjąć skuteczną walkę z dłużnikami? Kliknij TUTAJ.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz W TYM MIEJSCU.

Dni wolne w 2020 r.