Windykacja – co to jest i na czym polega?

windykacja

Windykacja to dochodzenie do uzyskania lub odzyskania wartości materialnych. Dlatego często ten termin jest mylony z egzekucją komorniczą. Co je odróżnia?

Windykacja – co to jest?

W zakres czynności windykacyjnych wchodzą wszelakie środki dochodzenia należności mieszczące się w granicach prawa. Są to czynności o różnej skali motywowania dłużnika do płatności. W związku z tym można wyróżnić dwa rodzaje windykacji – polubowną (zwaną również miękką) oraz sądową.

Windykacja polubowna obejmuje takie działania jak monitoring telefoniczny, wysyłka wezwań do zapłaty, publikacja wpisu o zadłużeniu w monitorach gospodarczych, windykacja terenowa. Może ona jednak nie przynieść skutku, wtedy kancelaria składa pozew sądowy o zapłatę.

Złożenie pozwu o zapłatę wiąże się z poniesieniem kosztów przez wierzyciela. Należy jednak pamiętać, że w przypadku późniejszej skutecznej egzekucji komorniczej, wszelkie koszty są zwracane. Jeśli sąd przychyli się do pozwu, wydany zostaje nakaz zapłaty, na podstawie którego należności może w dalszej kolejności dochodzić komornik.

Windykacja. Co może zrobić windykator?

Windykator może systematycznie przypominać dłużnikowi o jego zadłużeniu. I może robić to na różne sposoby, zarówno telefonicznie, mailowo, listownie, jak i przez osobistą wizytę. Należy pamiętać, że telefony nie mogą być uporczywe i zbyt częste. Takie zachowanie można uznać za nękanie. Windykator musi pamiętać, że jego celem jest zmobilizowanie do spłaty zadłużenia, nie zaś wyegzekwowania długu. W razie niepowodzenia, może zwrócić się do organów prawa. A to dla dłużnika oznacza dodatkowe, znacznie poważniejsze konsekwencje. I większe koszty.

Czego nie może windykator? Ano np. wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody. Ani też nękać go zbyt częstymi wizytami czy telefonami. Nie może dopuścić do sytuacji, w której dłużnik poczuje się zagrożony. Ponadto windykator nie może nachodzić dłużnika w jego miejscu pracy, ani ujawniać informacji o długu osobom trzecim.

Windykacja. Kim jest i co może zająć komornik?

Komornik to funkcjonariusz publiczny, działający na mocy orzeczenia wydanego przez sąd. W związku z tym ma znacznie szerszy wachlarz możliwości jeśli chodzi o egzekucję należności. Komornik może zająć część majątku dłużnika oraz przeszukać jego posiadłość w poszukiwaniu bardziej wartościowych przedmiotów, których utrata byłaby dla osoby zadłużonej dotkliwa. Ponadto ma pełen wgląd do informacji o dłużniku, które mogą być kluczowe dla egzekucji zadłużenia, chociażby w banku czy w instytucjach państwowych.

Ważną kwestią jest fakt, że komornik nie może zająć minimalnego wynagrodzenia. Spod tej zasady wyłączone są długi alimentacyjne. Warto także pamiętać, że komornik może zająć do 50% naszego wynagrodzenia (w przypadku należności alimentacyjnych może to być nawet 60%).

Od 2019 roku, komornik nie może zająć następujących ruchomości:

pralki,

lodówki,

piekarnika,

odkurzacza,

kuchenki mikrofalowej,

łóżka,

płyty grzewczej,

stołu,

krzeseł,

niezbędnego oświetlenia.

Więcej aktualności znajdziesz W TYM MIEJSCU.

Ekspedientka nie obsłużyła klientki bez maseczki. I zostanie za to ukarana