Windykacja terenowa – podstawowy element skutecznej windykacji

windykacja terenowa

Windykacja terenowa to mocny bodziec motywujący dłużnika do zapłaty. Dzięki bezpośredniej wizycie inspektora, dłużnik otrzymuje szansę na szybkie i polubowne zakończenie sprawy, a wierzyciel może szybko odzyskać należne mu środki.

Windykacja terenowa w KPD przeprowadzana jest w ciągu maksymalnie kilku dni od momentu przyjęcia zlecenia. Inspektor terenowy musi odpowiednio przygotować się do spotkania z dłużnikiem, tj. zebrać jak najwięcej informacji, które mogą być istotne w danej sprawie. Ułatwi to skuteczną negocjację i dokonanie konkretnych ustaleń np. majątkowych lub też bezpośrednią wpłatę przez dłużnika na KP.

Windykacja terenowa ma na celu wywarcie na dłużnika dodatkowego wpływu emocjonalnego. Dzięki temu dłużnik może chętniej i szybciej podjąć decyzję o spłacie pieniędzy. Może go skłonić ku temu chociażby potencjalny wstyd przed sąsiadami przy okazji kolejnych wizyt.

W czasie windykacji terenowej inspektor powinien uświadomić dłużnika o możliwych konsekwencjach braku płatności. Może przedstawić ewentualne koszty sądowe czy egzekucyjne, które będzie musiał ponieść dłużnik w przypadku, gdy konieczne będą kolejne działania prowadzące do odzyskania długu. Oprócz tego może opisać, z czym wiążą się potencjalne czynności egzekucyjne dokonywane przez komornika. Chcąc ich uniknąć, dłużnik może szybciej podjąć decyzję o spłacie.

Zleć wizytę terenową online >>>

Kancelaria prawo nieruchomości Warszawa