Ustawa dot. koronawirusa. Sejm chce zapobiec kryzysowi

sejm koronawirus

W poniedziałek Sejm pochylił się nad kwestiami dotyczącymi pojawienia się w Polsce koronawirusa. Projekt porusza m.in. temat nadzwyczajnych narzędzi dot. reglamentacji produktów żywnościowych i leków.

Koronawirus ustawa

„Ustawa określa (…) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia (…), zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…) oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą” – wskazano. Oprócz tego czytamy, że „w projekcie wprowadzono zasadę (art. 3), iż w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywania obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu – praca zdalna” – czytamy.

Zamknięta szkoła koronawirus

„Ponadto wprowadzono regulacje zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko” – zaznaczono.

Kryzys koronawirus

Oprócz tego, ustawa przewiduje możliwość wykorzystania środków budżetowych z rezerwy celowej. Jednym z takich celów ma być zakup pojazdów dla straży pożarnej (koszt 40 mln zł). Ponadto w ustawie zaproponowano rozwiązania wyjątkowo wysokiej skali kryzysu, która przekroczy „możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego”. Wtedy rząd w drodze rozporządzenia mógłby np. ustanowić „czasowe ograniczenia działalności określonych przedsiębiorców”, „odejście w określonych przypadkach od Prawa Zamówień Publicznych”, „czasową reglamentację żywności i leków”, „obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie”, „obowiązek poddania się kwarantannie”, „czasowe ograniczenia lokali”, „nakaz i zakaz przebywania w określonych miejscach”.

W dalszym ciągu nie potwierdzono żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce. Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Do dziś zmarło na nią niespełna trzy tysiące osób na całym świecie.

Więcej aktualności TUTAJ.

Zaplanowana podróż a koronawirus. Jakie są szanse na zwrot pieniędzy?