Unia jednak nie zrezygnuje ze zmiany czasu? Projekt zamrożony

zmiana czasu

Zmiana czasu w krajach Unii Europejskiej najprawdopodobniej nie zostanie zniesiona. Przeciwna pomysłowi jest większość państw członkowskich.

Projekt dotyczący zmiany czasu przedstawiony został już we wrześniu 2018 r. Zdecydowana większość opinii publicznej UE opowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu, wskazując na negatywne efekty związane z przestawieniem zegarków dwa razy do roku. Zarządcy stolic europejskich sprzeciwili się jednak temu pomysłowi. Projekt został zamrożony, mimo wsparcia ze strony Parlamentu Europejskiego. Zaledwie garstka państw członkowskich nadal opowiada się za zniesieniem zmiany czasu. Obawy innych dotyczą destabilizacji niektórych sektorów gospodarki w związku z reformą.

– Dyskusje pomiędzy państwami członkowskimi się toczą. Chcą one przeprowadzić wewnętrzne konsultacje. Musimy zobaczyć, jaki będzie ich rezultat i czy Rada dojdzie do wspólnego stanowiska – podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej.

Polacy zmienią czas z letniego na zimowy już w najbliższą noc z soboty na niedzielę, z 26 na 27 października 2019. Zegarki przestawimy z godziny 3.00 na 2.00.

Podwyżka 500+ w 2021 r.?