Umowa przedwstępna nieruchomości

umowa przedwstępna

Zawieranie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości w zwykłej formie pisemnej to bardzo częsta praktyka, bowiem jest ona bezpłatna. Za umowę notarialną trzeba zapłacić notariuszowi wysokie wynagrodzenie.

Wyższy koszt nie może dziwić, ponieważ umowa przedwstępna notarialna jest znacznie bezpieczniejsza – zapewnia prawo żądania w sądzie cywilnym wykonania umowy, co w efekcie może doprowadzić do przeniesienia własności mieszkania czy działki. Kupujący może też wzmocnić skuteczność swojego roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej poprzez ujawnienie go w księdze wieczystej.

W przypadku podpisania zwykłej umowy nabywcy przysługuje tylko roszczenie odszkodowawcze, zgodnie z którym może on zażądać jedynie zwrotu wpłaconych pieniędzy. Zakres takiego odszkodowania może obejmować dodatkowo zwrot wydatków związanych z zawarciem umowy przedwstępnej, takimi jak np. koszty decyzji administracyjnych.

Kupujący powinien pamiętać, że ostateczny kształt umowy przedwstępnej jest negocjowalny, zwłaszcza kiedy okazuje się ona dla niego niekorzystna. Deweloperzy nierzadko starają się zawierać w umowach wysokie kary za zerwanie umowy lub niedotrzymanie terminu przy jednoczesnych znacznie niższych karach dla siebie.

Zaprzeczenie ojcostwa