Uciążliwi sąsiedzi? Sprawdź, jak sobie z nimi radzić!

Uciążliwi sąsiedzi, organizujący głośne imprezy trwające do późnej nocy. Czy można temu zaradzić?

Takie działanie właściciela nieruchomości, którego skutek jest odczuwalny dla sąsiadów, określa się mianem immisji. Immisje mogą polegać na przenikaniu na sąsiednie mieszkanie pyłów, gazów, zapachów, ale nie tylko. To także oddziaływanie na psychikę, które może być konsekwencją świadomego i celowego działania – np. głośne słuchanie muzyki, albo po prostu takie spojrzenie, które ujawnia negatywny stosunek do sąsiada. Nie wszystkie spośród tych działań są jednak zabronione. Istnieje tzw. „przeciętna miara”, która oznacza, że ocena tych czynności musi być dokonana obiektywnie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć lokatorów.

uciążliwi sąsiedzi

Najczęstszym problemem w sąsiedztwach są imprezy. Puszczanie muzyki nocną porą w taki sposób, że jest słyszalna u sąsiadów nawet przy zamkniętych oknach zdecydowanie może być uznane za nadmierną uciążliwość, w takim przypadku mogą zostać wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Wówczas można skierować roszczenie o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Niezbędne jest ograniczenie immisji w takim stopniu, by nie przekraczała przeciętnej miary Dodatkowo jeśli immisja spowodowała szkodę, każdy z pokrzywdzonych właścicieli sąsiednich nieruchomości może dochodzić jej naprawienia.

Wzrosty cen na rynku nieruchomości