Tarcza 3.0. Sejm przyjął ustawę. Znamy szczegóły

tarcza 3.0

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do tarczy 3.0. W projekcie ustawy początkowo znalazło się wiele zapisów niezwiązanych z epidemią. Posłowie zgodzili się m.in. na wprowadzenie nowego podatku.

Tarcza 3.0 przewiduje:

  • możliwość uzyskania przez prowadzących jednoosobowe firmy zwolnienia z obowiązku składek za kwiecień i maj, nawet jeśli zostały opłacone;
  • możliwość uwzględnienia wpłaty na PISF jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych;
  • uzupełnienie katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników o instytucje posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego;
  • zgodę na odstąpienie od obowiązku osobistego składania przez cudzoziemca dokumentów podczas wnioskowania o polską wizę;
  • wykreślenie lutego 2020 r. jako miesiąca odniesienia przy ustalaniu zgody na ulgę w opłacaniu składek na ZUS przez samozatrudnionych. Nowe przepisy będą wymagać, by dochody nie przekraczały 7 tys. zł w „pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

Sejm odrzucił poprawkę Senatu dot. wprowadzenia nowych zasad wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenia kadencji obecnego szefa Urzędu. Głos w tej sprawie zabrała nawet Komisja Europejska, która zażądała w tej sprawie wyjaśnień od strony polskiej.

Sejm odrzucił także poprawkę podnoszącą zasiłek dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł. Nie poparto też poprawki, która przewiduje objęcie pomocą „covidowską” sezonowych pracowników branży turystycznej czy poprawki mówiącej o dodatkowych zasiłkach opiekuńczych.

Ponadto w ustawie przewidziano nowy podatek dla platform streamingowych. Ważną kwestią jest też rezygnacja z wysyłki listów o stanie konta ubezpieczonego w ZUS, co pozwoli ZUS-owi zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Ustawa dodatkowo wzmocni ochronę kredytobiorców, pożyczkobiorców przed zbyt wysokimi odsetkami czy opłatami.

Więcej aktualności TUTAJ >>>

Dłużnik nie płaci? Nie zwlekaj, działaj. Skuteczna windykacja >>>

Trzeci etap odmrażania gospodarki. Kolejne zmiany od 18 maja