Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Prezydent podpisał rozporządzenie

stan wyjątkowy białoruś

Prezydent Andrzej Duda zaakceptował wniosek rządu o wprowadzenie stanu w przygranicznym pasie z Białorusią. Złożył podpis pod rozporządzeniem – podał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Nie jest pewne, czy rozporządzenie wejdzie w życie. Zgodnie z art. 231 konstytucji Sejm rozpatruje niezwłocznie rozporządzenie prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Prezydent przedstawia je Sejmowi w ciągu 48 godz. od podpisania. Wiele wskazuje na to, że Sejm zatwierdzi rozporządzenie. – Sytuacja na granicy jest trudna i niebezpieczna. Jako Polska musimy podejmować takie decyzje i zapewnić bezpieczeństwo Polsce i UE – przekazał Błażej Spychalski

Stan wyjątkowy Białoruś. Jakie ograniczenia czekają mieszkańców?

Stan wyjątkowy obejmie 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy z Białorusią. Na terenie objętym stanem wyjątkowym wprowadzono następujące rodzaje ograniczeń:

  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
  • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach;
  • zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów;
  • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Stan wyjątkowy Białoruś. – Określając katalog ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym wybrano rodzaje ograniczeń jak najmniej dolegliwe dla osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest umożliwienie skutecznej realizacji działań przez właściwe służby państwowe – podano w komunikacie.

Zabezpieczenie wierzytelności – jak chronić swoje roszczenia?

Kancelaria prawna Warszawa