Składki ZUS znów w górę

składki zus

W 2020 r. czeka nas podwyżka składek ZUS. Znane są już nowe wysokości kwot, jakie zobowiązani będą płacić przedsiębiorcy w 2020 roku.

O zmianie wysokości składek decyduje wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na przyszły rok, oszacowana przez ministerstwo finansów. Podstawą tego wymiaru jest 60% przewidywanego wynagrodzenia. Przewidywane przeciętne wynagrodzenie wzrosło z 4765 zł w roku 2019 do aż 5227 zł w roku 2020. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3136,20 zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020:

Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
Pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą łącznie 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019, co oznacza wzrost o 9,7% w stosunku do br.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wciąż nie jest znana wysokość składki zdrowotnej, której wartość zostanie opublikowana w styczniu przyszłego roku.

Zerowy PIT dla młodych już od sierpnia?