Sądowy nakaz zapłaty – najważniejsze kwestie

nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty może do nas przyjść np. w przypadku nieopłaconego mandatu lub innej, nieuregulowanej należności. W jakich sytuacjach można żądać wydania nakazu zapłaty i co zrobić, gdy nakaz zostanie wydany przeciwko nam? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Na początku warto zauważyć, że samo wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie oznacza, że w procesie sądowym powód wygra z pozwanym. Oznacza jedynie, że z treści pozwu i załączonych dokumentów wynika, że może być zasadne. Dlatego też w sytuacji, gdy sąd doręczy nam nakaz zapłaty wraz z pozwem, a my uznamy, że zawarte argumenty są bezzasadne (np. jeśli roszczenie przedawniło się, dług został w całości bądź w części zapłacony, umowa była nieważna itp.) – należy złożyć do sądu w terminie wskazanym w pouczeniu sprzeciw bądź zarzuty od nakazu zapłaty (dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty). Natomiast jeśli otrzymamy nakaz zapłaty, wskazane jest niezwłoczne skorzystanie z porady prawnej.

Jeśli z jakiegoś powodu nakaz zapłaty do nas nie dotarł (w tym brak awizo, zmiana adresu itp.) to o jego wydaniu dowiemy się dopiero w momencie wszczęcia przez komornika egzekucji. Jeżeli uważamy, że nakaz jest bezzasadny, mamy siedem dni od daty dowiedzenia się o wszczętej egzekucji i wydanym nakazie zapłaty na podjęcie właściwych działań prawnych, czyli wniesienia do sądu sprzeciwu/zarzutów wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia albo zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności. W takiej sytuacji zalecane jest skorzystanie z porady prawnej.

Wynajem mieszkania – prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego