Protokół zdawczo-odbiorczy – czym jest i dlaczego jest tak ważny?

protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy to kluczowy dokument w momencie przekazania lokalu. Jest sporządzany zarówno podczas sprzedaży nieruchomości, jak i jej wynajmie. Jakie informacje powinny się w nim znaleźć?

Co to jest protokół zdawczo-odbiorczy lokalu?

Proces sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zawsze kończy się wtedy, gdy zostaje ona formalnie przekazana nowemu właścicielowi. Ten etap wymaga sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, który pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień. Dobrze stworzony protokół jest zabezpieczeniem dla obu stron umowy na wypadek sporu. Zawiera podstawowe i zarazem najważniejsze informacje nt. nieruchomości, np. stan liczników czy wyposażenie mieszkania. Prawidłowo spisany dokument musi zawierać jak najwięcej szczegółów nt. stanu nieruchomości.

Do czego potrzebny jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Kwestią, która koniecznie musi znaleźć się w protokole zdawczo-odbiorczym, jest potwierdzenie przekazania lokalu i kluczy. Ponadto bardzo ważne jest spisanie w nim aktualnego stanu liczników, ponieważ pozwoli rozliczyć poprzedniego właściciela z mediów. W przypadku wynajmu bardzo ważne jest wypisanie kompletnego wyposażenia wraz z jego stanem. To zabezpieczy interesy właściciela na wypadek późniejszej kontroli mieszkania. Może się okazać, że sprzęt ulegnie zniszczeniu, albo zostanie ukradziony.

Co powinno znaleźć się w protokole zdawczo-odbiorczym?

W protokole zdawczo-odbiorczym powinny znaleźć się:

  • dane obu stron transakcji (imię i nazwisko, ewentualnie numer dokumentu potwierdzającego tożsamość lub pesel),
  • dokładną datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • informacje, jakiego lokalu dotyczy dokument,
  • informacje na temat podpisanej wcześniej umowy lub aktu notarialnego,
  • liczbę przekazanych kompletów kluczy, pilotów do bram i kart wejściowych,
  • czytelne podpisy obu stron,
  • opis stanu technicznego lokalu, wraz z opisem sprzętów,
  • stan liczników: prądu, gazu, wody ciepłej i zimnej oraz ciepła

i wszystkie inne kwestie, które właściciel lub kupujący czy najemca uznają za istotne. Oprócz tego można dołączyć dokumentację fotograficzną.

Prawo nieruchomości kancelaria

Zmiany w ruchu drogowym w 2021 r. Uwaga kierowcy!

Więcej aktualności >>>