Pozwolenie na budowę domu

pozwolenie na budowę domu

Pozwolenie na budowę to podstawowy dokument, dzięki któremu można postawić dom. Wydaje go starosta w ciągu 65 dni od złożenia wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że takie pozwolenie może zostać nam wydane dopiero wówczas, kiedy mamy już warunki zabudowy.

Jakie jeszcze dokumenty są wymagane, by złożyć taki wniosek? Przede wszystkim należy do niego dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami. Trzeba również dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Kiedy wniosek ma wady, bo np. nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, starosta zwróci go do uzupełnienia. Warto pamiętać o tym, że przed wydaniem pozwolenia na budowę trzeba często uzyskać opinie od różnych instytucji. Zdarza się też, że przed budową domu trzeba jeszcze przeprowadzić postępowanie w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko. W takim postępowaniu może brać udział także sąsiad – w przypadku, gdyby dom miał być wybudowany przy granicy z jego działką.

Jeśli jedyną stroną takiego postępowania jest inwestor, budowę domu może rozpocząć od razu po otrzymaniu pozwolenia. Musi jednak zawczasu powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o rozpoczęciu prac. Może się zdarzyć, że inwestor zrezygnuje z budowy domu, wówczas może przenieść pozwolenie na inną osobę. Ta, po jego przejęciu, musi złożyć oświadczenie, że przejmuje wszelkie obowiązki swojego poprzednika.

W przepisach nie przewidziano żadnego terminu zakończenia budowy – jest to zależne od inwestora. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym takie pozwolenie stało się ostateczne, pozwolenie na budowę wygasa.

Jak dokonać eksmisji lokatora?