Podział majątku przy rozwodzie

podział majątku rozwód

Rozwód często wiąże się także z podziałem majątku między małżonków. Kiedy można go dokonać?

Żądanie podziału może złożyć każdy z małżonków. Warto jednak zadbać o to, by wcześniej ustalić tę kwestię z małżonkiem, bowiem sąd podejmie się tego zadania wyłącznie wtedy, gdy podział majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jest to kwestia kluczowa, bowiem jeśli małżonkowie będą zgodni co do kształtu majątku i jaka jest jego wartość, łatwiej będzie przeprowadzić proces. W przypadku podziału majątku, sąd doliczy do kosztów postępowania kwotę, którą pobiera się przy składaniu wniosku o podział majątku wspólnego, która w momencie zakończenia procesu wyniesie 1000 zł albo 300 zł, o ile taki podział majątku nastąpi.

Najczęstszym przypadkiem jest jednak, kiedy podział majątku następuje dopiero po zakończeniu sprawy rozwodowej. Często jednak zdarza się, że małżonkowie sami dzielą się między sobą majątkiem. Należy przy tym pamiętać, że gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, to wymagana jest forma aktu notarialnego dla tego rodzaju porozumienia. Do sprawy sądowej dochodzi wówczas, gdy małżonkowie nie mogą się porozumieć co do zasad podziału.

Kibole z „Sharksów” skazani