Podstawa prawna dla mandatów za brak maseczki. Sejm przyjął ustawę

podstawa prawna dla mandatów za brak maseczki

Będzie podstawa prawna dla wystawiania mandatów za niezasłanianie ust i nosa. Mało tego, kary będą wyższe.

W czwartek Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Wprowadza ona podstawę prawną dla wystawiania przez policję mandatów za brak maseczek. Ma to pozwolić na skuteczniejsze egzekwowanie obostrzeń nałożonych w związku z epidemią koronawirusa.

Nowelizacja zwiększa sankcje, które grożą za brak maseczki. W drodze mandatu karnego zostają podniesione z 500 do 1000 zł. Rozszerzono katalog podmiotów, które mogą nakładać kary z tego tytułu. Obejmie to wszystkie służby mające kompetencje do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym (np. straż miejska, Straż Ochrony Kolei, Służba Celno-Skarbowa itp.). Pieniądze pochodzące z mandatów wystawianych z związku z niestosowaniem się do restrykcji będą trafiać bezpośrednio na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ustawa przewiduje też kary dla przedsiębiorców naruszających ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowione w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W przypadku niezastosowania się przedsiębiorcy do ogólnie przyjętych zasad sanitarnych, będzie można nie przyznać mu wsparcia udzielanego w ramach tarczy antykryzysowej.

W Polsce na koronawirusa zachorowało już 253 688 osób. Zmarło 4 438.

Więcej aktualności TUTAJ.

Godziny dla seniorów a sklepiki szkolne. Dzieci będą karane mandatem?