Parlament Europejski przegłosował likwidację zmiany czasu

zmiana czasu

Parlament Europejski przegłosował projekt zniesienia zmiany czasu w 2021 r. To oznacza kres przechodzenia na czas zimowy i czas letni.

Przypomnijmy – głosowanie PE o zniesieniu zmiany czasu zostało przeprowadzone w rezultacie przeprowadzonych w 2018 r. konsultacji. Zorganizowała je Komisja Europejska. Europejczycy mogli online wypowiedzieć się na temat zmiany czasu. Zdecydowana większość ankietowanych (84%) opowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu. Sprawa następnie trafiła pod obrady PE, który przegłosował projekt.

Warto zaznaczyć, że w tym roku przeprowadzimy zmianę czasu w starym trybie. Zmiana czasu z zimowego na letni odbędzie się już w najbliższy weekend marca. W Polsce zmiana czasu obowiązuje od 1977 r. Najprawdopodobniej po likwidacji zmian zostaniemy na stałe przy czasie letnim.

Ogłoszenia o pracę ZAWSZE z informacją o pensji?