Ogłoszenia o pracę ZAWSZE z informacją o pensji?

pensja

Wysokość wynagrodzenia ZAWSZE podana w ogłoszeniu o pracę? Okazuje się, że to realne. Projekt Nowoczesnej znalazł poparcie wśród wszystkich partii, a także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowa ustawa nakładałaby na firmy obowiązek podawania wysokości wynagrodzenia brutto (tzw. widełek) w każdym publikowanym ogłoszeniu o pracę. Za brak takiej informacji grozić im będą kary od 1 tys. do 30 tys. zł.

Propozycja została złożona przez Nowoczesną kilka miesięcy temu, jednak temat w ostatnich tygodniach przycichł. Teraz jednak sprawa nabiera rozpędu. W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu, a posłowie skierowali projekt do dalszych prac w komisji. „Dziennik Gazeta Prawna” cytuje Stanisława Szweda, sekretarza stanu w MRPiPS, który stwierdził, że „opinia naszego resortu jest pozytywna”.

Wysokość pensji ujawniana w ogłoszeniach o pracę to standard w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego warto zauważyć, że np. w Norwegii czy Finlandii każdy jest w stanie sprawdzić zarobki innych obywateli, np. w internecie lub w urzędzie skarbowym.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Facebook sprzedawał dane swoich użytkowników